Kolejny innowacyjny projekt na terenie SSE Euro-Park Mielec

    YASA Motors Poland Sp. z o.o. na terenie zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec wydzierżawi powierzchnię produkcyjną i zainwestuje ponad 6 mln zł w innowacyjne technologie.

    YASA Motors Poland Sp. z o.o. założona w 2008 roku prowadziła prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których powstał innowacyjny projekt planowany do realizacji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Spółka zakupi maszyny i urządzenia niezbędne do implementacji innowacyjnych technologii, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie do seryjnej produkcji obiegowej pompy wodnej. YASA Motors Poland planuje w mieleckiej strefie zatrudnienie minimum 12 osób i inwestycje na poziomie 6,2 mln zł.

    – W świecie globalnej gospodarki liczy się innowacyjność. Tania i wysoko wykwalifikowana siła robocza, co było i jest naszym atutem, przestała wystarczać. Dziś firmy zyskują przewagę nad konkurencją z całego świata tylko wtedy, gdy mają wyjątkowe produkty czy unikalne technologie – powiedział Wojciech Dąbrowski,prezes ARP SA

    – Ilość i jakość innowacyjnych projektów w mieleckiej strefie pokazuje, że nasi przedsiębiorcy mają nie tylko świadomość znaczenia innowacyjności, ale umiejętności i determinację, aby ją wprowadzać w swych firmach. Wsparcie ich wysiłków w tym kierunku jest dziś jednym z podstawowych celów ARP – dodał prezes Dąbrowski.

    YASA Motors Poland to przykład kolejnego inwestora w mieleckiej strefie zorientowanego na innowacyjne przedsięwzięcia. Na terenie zarządzanej przez ARP S.A. strefy ekonomicznej z powodzeniem realizują już nowatorskie projekty m.in.: EURO-EKO Sp. z o.o., która niedawno uruchomiła w Kozodrzy nowoczesną wytwórnię paliw alternatywnych z odpadów przemysłowych i komunalnych, D.A. GLASS Doros Teodora w Podstrefie Głogów Małopolski rozwija technologie przetwórstwa szkła metodą wertykalno-zanurzeniową, P.H. "ELMAT" Sp. z o.o., polski producent, autoryzowany dystrybutor i importer nowoczesnych rozwiązań i produktów z branży teleinformatyki produkuje akcesoria światłowodowe, EKO HYBRES Sp. z o.o., laureat II Edycji Konkursu PARP w dziedzinie innowacyjności – I miejsce w kategorii "Innowacyjny projekt", na terenie Podstrefy Głogów Małopolski prowadzi działalność w zakresie odzyskiwania surowców z odpadów elektronicznych i elektrycznych, "POLIMARKY" Marek Kyc Sp. jawna w Podstrefie Głogów Małopolski produkuje zaawansowane technologicznie produkty z wykorzystaniem nanotechnologii, takich jak: nanokompozyty, bezhalogenowe mieszanki kablowe, granulat poliuretanowy, tworzywa przewodzące. Większość z nich to innowacje na skalę światową i krajową, Ledolux Sp. z o.o. produkuje komponenty do produkcji źródeł światła, Interphone Service Sp. z o.o. produkuje modemy w technologii HSPA+ oraz LTE.