Kolejny etap integracji grupy Siemensa w Polsce

    Siemens Power Generation objął dodatkowe 31,5% udziałów w firmie Energoserwis SA, świadczącej usługi dla polskiej i światowej branżyenergetycznej. 
    Dzięki zakupowi udziałów od Skarbu Państwa Siemens kontroluje już 76,25% Energoserwisu – bezpośrednio lub też poprzez większościowy udział w firmie Westinghouse Modelpol sp. z o.o. 
    Energoserwis SA jest firmą o polskim rodowodzie, która ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w usługach dla energetyki. Od 1996 r. działa w strukturach amerykańskiej firmy Westinghouse, stanowiącej od 1998 r. część koncernu Siemens. Energoserwis specjalizuje się w remontach, modernizacji, produkcji i serwisie generatorów, transformatorów oraz elementów turbin i kotłów. 
    Powiększenie udziałów Siemensa w Energoserwisie to jeden z elementów trwającej konsolidacji firm serwisowych Siemensa w Polsce, działających na rynku krajowym i globalnym. Od 1 października zarówno Energoserwis, jak i Westinghouse Modelpol zostały włączone do rodziny Turbo Services Network Siemensa. W najbliższym czasie dokona się też połączenie obu spółek, co pozwoli na lepsze wykorzystanie ich potencjału i zwiększenie siły marketingowej.