Kolejne inwestycje grupy Fagor Electrodomesticos w Polsce

    Właściciele firmy Wrozamet SA zdecydowali, że we Wrocławiu powstanie nowa fabryka pralek i lodówek oraz rozbudowana zostanie istniejąca już fabryka kuchni. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą do 2008 roku ponad 131 mln zł.
    Nowy projekt inwestycyjny grupy Fagor Electrodomesticos ma ogromne znaczenie dla regionu, ponieważ przyczyni się do jego rozwoju gospodarczego i wpłynie na obniżenie stopy bezrobocia. W ciągu 3 najbliższych lat stworzone zostaną miejsca pracy dla około 1000 osób. Firma zatrudniać będzie ludzi z różnym wykształceniem, wszyscy nowi pracownicy objęci będą specjalnym programem szkoleń. Realizacja inwestycji rozpocznie się niezwłocznie. Pierwsze efekty w postaci uruchomienia nowej produkcji planowane są już na marzec 2006 roku.
    Inwestor otrzymał deklarację wsparcia finansowego nowego projektu zarówno z budżetu państwa, jak i miasta Wrocław. Bezpośrednia dotacja z budżetu państwa wyniesie około 3,5 mln zł – będzie to grant finansowy na utworzenie nowych miejsc pracy. Firma skorzysta także ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (około 45 mln zł) oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości (około 4 mln zł). Całkowite wsparcie szacowane jest na ponad 52 mln zł.
    Realizacja nowej inwestycji ma ogromne znaczenie dla Wrozamet SA oraz Fagor Electrodomesticos, gdyż spowoduje dalsze umocnienie pozycji grupy w kraju i za granicą. Obecnie Wrozamet jest wiceliderem branży AGD w Polsce – udział ilościowy jego wiodącej marki Mastercook w całym rynku AGD na koniec września br. wyniósł 13%, co daje tej marce drugą pozycję. Dzięki rozbudowie firma wzmocni także swoją pozycję eksportową, gdyż zamierza aż 80% wyrobów z nowo uruchomionych fabryk sprzedawać za granicą.