Kolejne firmy w ŁSSE

  28 stycznia br. kolejne 6 firm otrzymało zezwolenia na działalność gospodarczą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Nowe inwestycje utworzą 301 miejsc pracy i utrzymają 184. W sumie łączne zadeklarowane nakłady inwestycyjne sześciu nowych inwestorów wyniosą 408,2 mln zł.

  Zezwolenia otrzymały: UMA Investments Sp. z o. o. – na terenie Podstrefy Kutno ŁSSE firma zainwestuje po raz drugi. Wybuduje nowy budynek produkcyjny, w którym będą wytwarzane produkty żywnościowe. Wydatki inwestycyjne planowane są na co najmniej 225,8 mln zł. Powstanie min. 40 nowych miejsc pracy. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na połowę 2015 r.

  Faller Pharma Packaging Poland Sp. z o. o. – inwestycja polegać będzie na uruchomieniu w Łodzi zakładu produkującego opakowania dla farmacji oraz świadczącego szeroko pojęte usługi opakowaniowe, komisjonowanie oraz magazynowanie opakowań. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie ŁSSE wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20,8 mln zł (do końca 2015 r.) oraz zatrudnić co najmniej 35 pracowników (do końca 2014 r.).

  Rena Łódź Sp. z o. o. – firma wybuduje w Łodzi nową halę na produkcję i montaż podzespołów z tworzyw sztucznych do maszyn wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w fotowoltaice. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza zainwestować co najmniej 12,9 mln zł (do 31 sierpnia 2013 roku) oraz utworzyć co najmniej 10 miejsc pracy i utrzymać zatrudnienie na poziomie 148 pracowników do końca 2018 r.

  Pietrucha Sp. z o. o. – to jeden z największych producentów parapetów z PVC w Europie. Spółka w Podstrefie Ksawerów ŁSSE chce zrealizować nową inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu produkującego wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1,2 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 6 nowych pracowników oraz utrzymać etaty 36 dotychczasowych pracowników.

  MP Production Sp. zo. o. –  zainwestuje na terenie Podstrefy Turek ŁSSE. Firma należy do grupy Messer Polska – producenta i dostawcy gazów technicznych (ciekłych i sprężonych), spożywczych, medycznych oraz gazów specjalnych. Inwestycja zakłada budowę i uruchomienie Wytwórni Gazów Skroplonych obejmującej zakład kriogenicznego rozkładu powietrza. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 102,5 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 10 nowych pracowników.

  Intelligent Logistic Solutions Sp. z o. o. – firma utworzy w Łodzi nowoczesne centrum logistyczne oraz centrum IT wraz z serwerownią. Działalność Spółki będzie polegać na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych obejmujących m.in. magazynowanie oraz przeładowywanie i transport towarów, a także świadczenie usług informatycznych i usług typu call center. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 45 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 200 pracowników.