Kim są integratorzy systemów automatyki

 Integratorzy systemów automatyki to firmy inżynieryjne, do których zwracają się producenci z prośbą o pomoc w łączeniu różnorodnych komponentów zautomatyzowanych fabryk. Oferują swój czas, umiejętności oraz techniki niezbędne do przekształcenia planu w funkcjonujący system automatyzacji. Trudno jednak sprecyzować, jakie usługi inżynieryjne wchodzą w zakres integrowania systemów i którzy dostawcy usług inżynieryjnych kwalifikują się do miana integratorów systemów.

Stowarzyszenie Integratorów Systemów Sterujących i Informatycznych (CSIA ? The Control and Information System Integrators Association, www.controlsys.org) definiuje integratora jako niezależną organizację inżynieryjną o wartości dodanej (lub też jednostkę gospodarczą), która zajmuje się przemysłowymi systemami sterującymi i informatycznymi, systemami realizacji produkcji oraz automatyzacji fabryk, przeprowadzającą ekspertyzę techniczną dla celów sprzedaży, projektowania, wdrażania, instalacji, poinstalacyjnych odbiorów komisyjnych oraz wsparcie techniczno-serwisowe.

 

Typowi integratorzy systemów

W informatorze ?Integratorzy systemów w automatyce? Control Engieering Polska definiuje integratorów systemów według tego, co oferują swoim klientom. Każda firma inżynieryjna, która projektuje, buduje, instaluje oraz przeprowadza końcowe odbiory komisyjne wieloskładnikowych, przemysłowych systemów automatyzacji kwalifikuje się do tego miana.

Według informatora ?Integratorzy systemów w automatyce? z usług integratorów systemów automatyki najczęściej korzystają: przemysł spożywczy (55%), procesy ciągłe i wsadowe (52%), przemysł chemiczny i petrochemiczny (49%), transport i przeładunek (48%). Najczęściej stosowane produkty pochodzą od firm: Rockwell Automation (Allen-Bradley) (77%), Wonderware (57%), GE Fanuc Automation (56%), Siemens Energy and Automation (55%).

 

Inni integratorzy systemów

Sporządzona przez Control Engineering definicja integratora systemów obejmuje również kilka rodzajów firm inżynieryjnych, które same zazwyczaj nie określają się tym mianem. Na przykład konstruktorzy paneli są integratorami systemów, jeśli instalują i podłączają swój sprzęt sterujący. Podobnie producenci kategorii OEM mogą być uznani za integratorów systemów, jeśli budują urządzenia automatyki i sterujące. Wielu producentów paneli i OEM oferuje również usługi programowania, stanowiące kluczowy element każdego zintegrowanego systemu automatyzacji.

Nawet wielu sprzedawców dostarczających produkty z zakresu automatyki przemysłowej oraz ich dystrybutorzy mają działy inżynierii aplikacyjnej, które kwalifikują się do miana integratorów systemów. Być może wykazują oni zdecydowane skłonności do stosowania własnych produktów, ale jeśli mogą rozwiązać problemy związane z automatyzacją systemów klienta i potrafią wdrożyć te rozwiązania, to znajdują się w informatorze ?Integratorzy systemów w automatyce?.

Uniwersalne firmy inżynieryjne, np. architektoniczno-inżynieryjne czy projektowo-budowlane, które budują całe fabryki, również weszły w ostatnich latach na rynek integracji systemów. Właściwie wszystkie nowoczesne fabryki są w mniejszym lub większym stopniu zautomatyzowane, a jeśli firma budująca fabrykę tworzy również system automatyzacji ? to zasługuje na miano integratora systemów.

Są również firmy inżynieryjne, które pozują na integratorów systemów, ale nie spełniają wymagań zdefiniowanych przez Control Engineering, głównie dlatego, że świadczą usługi w innych gałęziach przemysłu. Są integratorzy systemów komputerowych, motoryzacyjnych, informatycznych i innych, ale nie wszyscy mają do czynienia z automatyką przemysłową. Control Engineering wyłącza również producentów oprogramowania, którzy oferują jedynie usługi programowania.

Więcej szczegółów dotyczących ok. 400 integratorów systemów przedstawiono w informatorze ?Integratorzy systemów w automatyce?. Aby uzyskać dostęp do informatora, należy zalogować się na stronie www.controlengpolska.com/informator. Użytkownicy mogą bezpłatnie dokonać rejestracji i wyszukiwać integratorów, którzy świadczą usługi w zakresie konkretnych zastosowań czy gałęzi przemysłu, oferują specjalistyczne usługi inżynieryjne lub korzystają z produktów konkretnych dostawców. Integratorzy, którzy jeszcze nie zostali uwzględnieni w przewodniku, mogą bezpłatnie dokonać zgłoszenia poprzez link zamieszczony w przewodniku lub na stronie www.controlengpolska.com/informator.