KE wskazuje nowe inicjatywy technologiczne do wsparcia finansowego

  W ciągu najbliższych siedmiu lat Komisja Europejska, państwa członkowskie i przemysł UE zainwestują ponad 22 mld euro w innowacje w sektorach, które przynoszą wysokiej jakości miejsca pracy.

  Jak zakłada KE, do 8 mld euro przewidzianych na rzecz inwestycji z kolejnego unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020" sektor przemysłu dołoży około 10 mld euro, a państwa członkowskie UE blisko 4 mld euro.

  Większość środków zostanie skierowana do priorytetowych sektorów, z czego w pięciu z nich zakłada się w szczególności udział przemysłu w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Obejmą one: leki innowacyjne, aeronautykę, przemysł oparty na zasobach biologicznych, ogniwa paliwowe i technologie wodorowe oraz elektronika.

  Te partnerstwa w dziedzinie badań zwiększą konkurencyjność przemysłu UE w sektorach, które już obecnie zapewniają ponad 4 miliony miejsc pracy, podkreśla KE.

  Dostarczą one również rozwiązań dla głównych wyzwań społecznych, takich jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla czy opracowanie antybiotyków następnej generacji, z którymi sam rynek nie potrafił sobie poradzić wystarczająco szybko.

  KE przedstawiła dziś nowe wnioski ustawodawcze, które mają ująć zgłoszone i utworzone inicjatywy, jak efektywnie wykorzystać inwestycje w badania i innowacje. Muszą one być zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

  Komisja przypomina, że wspólne inicjatywy technologiczne są dostępne dla wielu sektorów przemysłu w całej Europie, w tym dla sektora MŚP. Wszystkie rodzaje organizacji badawczych mogą ubiegać się o finansowanie. Komisja opracowała jednak nowe inicjatywy w sprawie ścisłej współpracy z przemysłem. Zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na krytykę, że bieżące inicjatywy są zbyt złożone, a uczestniczenie w nich – zbyt trudne.

  Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych i inicjatywy "Czyste niebo" oraz "Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe" są już realizowane, a inicjatywa w zakresie elektroniki będzie połączeniem dwóch obecnych partnerstw. Nową jest natomiast np. inicjatywa w zakresie przemysłu surowców odnawialnych czy w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym na rzecz wspierania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

  Pakiet wniosków ustawodawczych obejmuje również cztery partnerstwa publiczno-publiczne między KE a państwami członkowskimi UE, które dotyczą: nowych terapii stosowanych w zwalczaniu chorób związanych z ubóstwem, technologii pomiaru dla konkurencyjności przemysłowej, wsparcia dla zaawansowanych technologicznie MŚP oraz rozwiązań dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

  W komunikacie Komisji towarzyszącym wnioskom ustawodawczym określono również, w jaki sposób Komisja zamierza zwiększyć zaangażowanie przemysłu w realizację programu "Horyzont 2020" poprzez dalsze partnerstwa publiczno-prywatne, np. w dziedzinie ekologicznych samochodów, energooszczędnych budynków, "fabryk jutra", zrównoważonych przemysłów przetwórczych, robotyki i fotoniki.