Już po, a jeszcze przed?

Zakończyły się kolejne targi Automaticon. Gości nieco mniej, ale stoiska umieszczono na większej przestrzeni ? otwarto nową halę nr 4. Jak zwykle targi te cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających, co szczególnie cieszyło wystawców. Ich uwagę przyciągały ciekawie zaaranżowane stoiska, a zwłaszcza te, na których coś się działo. Do takich z pewnością można zaliczyć stoiska SEW Eurodrive, Fanuc, Mitsubishi Electric, Comau, Parameter AB, AB Industry, Eltron, INS-TOM, Beckhoff, Astor, Flir i wielu innych. Najbardziej widoczne były duże roboty pracujące na zaimprowizowanych stanowiskach. Ale czasem nie to, co było najbardziej widoczne, było najważniejsze. Na Automaticonie pokazano wiele nowych produktów, organizatorzy przyznali medale, wystawcy i zwiedzający byli zadowoleni. Szerzej o targach Automaticon piszemy na str. 4. Przyszłoroczne targi Automaticon odbędą się w dniach 5?8 kwietnia 2011 r.
Mimo że jedne targi już się skończyły, wcale nie musimy czekać aż rok, aby znaleźć okazję do spotkania się z nowoczesną automatyką. Już w czerwcu (8?11) odbędą się w Niemczech jedne z największych światowych targów poświęconych temu tematowi ? AUTOMATICA 2010. Przyjadą do Monachium wystawcy z kilkudziesięciu krajów, a zwiedzających liczyć się będzie w tysiącach. Równolegle odbywać się będą targi INTERSOLAR poświęcone wykorzystaniu energii słonecznej. Imprezom tym towarzyszyć będą liczne sympozja, seminaria i kongresy, o czym szerzej piszemy na str. 8.
Ponadto w bieżącym numerze znajdą Państwo teksty poświęcone bezpieczeństwu, a ściślej ? pomiarowi położenia mającego istotny wpływ właśnie na bezpieczeństwo (str. 10), artykuł (wraz z komentarzem) na temat interfejsu człowiek-maszyna HMI (str. 16) oraz o architekturze SOA w automatyce (str. 34). Tekst na stronie 42 daje odpowiedź na pytanie, czy warto stosować aplikacje sieci przemysłowych o otwartym kodzie. Warto także zajrzeć do raportu (str. 24), tym razem poświęconego polskiemu rynkowi przemysłowych systemów bezpieczeństwa.
 
 Tomasz Kurzacz
 redaktor naczelny
 tk@controlengpolska.com