Jubileusz 20 – lecia firmy Siemens w Polsce

    W roku 2011 Siemens obchodzi 20 – lecie nieprzerwanej działalności w Polsce. Z tej okazji planowane jest wiele wydarzeń, zaś główne uroczystości odbędą się w maju w Warszawie.

    Główne uroczystości związane z tym wydarzeniem odbędą się w Warszawie w maju 2011 roku, gdzie Siemens zaprezentuje swoje osiągnięcia oraz nowoczesne technologie. W ciągu 20 lat firma Siemens stała się integralną częścią polskiej gospodarki, której modernizację i rozwój stara się wspierać poprzez innowacyjne rozwiązania. Unikalna w swojej skali, "zielona" oferta pozwala chronić środowisko i z poczuciem społecznej odpowiedzialności reagować, a nawet wyprzedzać wielkie wyzwania, przed jakimi stoi świat. Oferta ta obejmuje zaawansowane rozwiązania służące efektywnemu wytwarzaniu, przesyłowi i dystrybucji energii konwencjonalnej i odnawialnej. Zawiera także różnorodny medyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny najnowszej generacji oraz systemy informatyczne optymalizujące pracę placówek służby zdrowia. Firma może się pochwalić wieloma pionierskimi projektami aglomeracyjnymi – system transportu szynowego, zarządzania ruchem, inteligentnych budynków i gospodarki wodno-ściekowej. Ofertę kieruje do wielu gałęzi przemysłu, umożliwiając ich modernizację.

    Szczegółowe informacje o jubileuszu znajdują się na stronie:
    http://www.siemens-jubileusz.pl/pl/