Jak przekuć ?inteligentne? w ?produktywne? na fali rewolucji komunikacyjnej?

W dzisiejszych czasach wszystko jest ?inteligentne?. Każda branża sonduje, jaki wpływ na realia biznesowe będą miały coraz ściślej połączone systemy i produkty. Podstawowym pytaniem jest jednak to, jak z pomocą transformacji cyfrowej zapewnić korzyści swojej organizacji.

W przemyśle wytwórczym technologia oparta na czujnikach oznacza ogromne ilości danych kontekstowych, które można wykorzystać w przełomowych zastosowaniach, takich jak analiza predyktywna, automatyzacja utrzymania ruchu czy machine learning. Te rewolucyjne zmiany budzą zainteresowanie całego przemysłu. Jednak poza ogólnym poruszeniem, które wywołują inteligentne technologie, mają one rzeczywisty potencjał, aby wręcz rewolucyjnie wpłynąć na kluczowe aspekty produkcji ? wydajność, efektywność i obsługę klienta.

Mimo że o sposobach wykorzystania cyfrowych technologii i Internetu Rzeczy (IoT) mówi się dużo, ich finansowe efekty są często trudne do sprecyzowania. Strategiczne wykorzystanie inteligentnych technologii i łączności w przemyśle może jednak przynieść niemalże błyskawiczne korzyści i zwrot z inwestycji, oraz, co istotne, być w długim okresie źródłem finansowania innych obszarów działalności. Szybkie ROI będzie pomocne przy argumentowaniu inwestycji interesariuszom i osobom decyzyjnym w ramach organizacji. Warto zauważyć, że korzyści z wykorzystania technologii smart w fundamentalnych aspektach procesów biznesowych są mierzalne także w fazie transformacji, ukazując w ten sposób wartość z jeszcze niezakończonego projektu.

Dostęp do danych

Poprawa produktywności to jedna z natychmiastowych korzyści związanych z IoT. Łatwy dostęp do danych może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracowników, umożliwiając im podejmowanie decyzji opartych na faktach, nie zaś na szacunkach wykonywanych na nieaktualnych informacjach. W ten sposób menedżerowie strategicznie zarządzają procesami, kluczowiużytkownicy pracują efektywniej, a poszczególne działy mogą dostrzec swoją rolę w budowaniu końcowego rezultatu. Kiedy wszystkie strony komunikują się i mają dostęp do szerokiej perspektywy oraz detali opisujących poszczególne incydenty, wynik współpracy jest lepszy.

Interwencja

Technologia smart pomaga optymalizować procesy w zakładzie produkcyjnym. Wyposażanie maszyn w czujniki pozwala specjalistom od utrzymania ruchu kontrolować stan sprzętu w zakładzie i automatyzować działania zapobiegawcze, a czujniki są w stanie monitorować wczesne oznaki błędów, m.in. zmiany temperatury, wibracji czy ciśnienia. Technologia pozwala dostrzegać anomalie wykraczające poza wcześniej ustalony dopuszczalny zakres; następnie informacja o problemie przesyłana jest do specjalistów. Wczesna interwencja z kolei przyczynia się do zredukowania nieprzewidzianych przestojów.

Utrzymanie ruchu

Dane na temat utrzymania ruchu i napraw pozwalają przedsiębiorstwom precyzyjnie przewidzieć, jakie części zamienne będą potrzebne ? kiedy oraz gdzie. To z kolei generuje oszczędności, ponieważ dokładniejsze prognozy eliminują zbędne zapasy. Redukcja kosztów może być duża, szczególnie w branżach, w których komponenty są drogie, np. IM&E lub lotnictwo i obronność. W ten sposób uwalniany jest kapitał na rozmaite inne inwestycje.

Śledzenie

Wykorzystanie czujników czy GPS w urządzeniach transportu wewnętrznego i pojazdach zapewnia niemalże natychmiastowy zwrot z inwestycji. Precyzyjne umiejscowienie czujników w strefach, w których znajdują się produkty i ludzie, generuje oszczędności, a zbierane dane wspierają także zarządzanie magazynem i transportem oraz umożliwiają lepsze oszacowanie czasu dostawy. Możliwość weryfikacji danych wyklucza potencjalne rozbieżności i poprawia produktywność.

Inwestycja się zwraca

Technologie smart rewolucjonizują otoczenie, choć wiele zastosowań i korzyści nadal pozostaje zagadką. Przełomowe innowacje obiecują nowe możliwości, a przemysł wytwórczy już teraz korzysta z rozwoju technologicznego w obszarze IoT. Poprawa produktywności oraz wydajności jest w zasięgu przedsiębiorców i zapewnia szybki zwrot z inwestycji, a krótkoterminowe sukcesy będą z kolei dobrą podstawą dla kolejnych inwestycji. Wdrażanie IoT to zatem inteligencja nie tylko w zakresie technologii.

Autor: Mariusz Siwek pracuje w firmie Infor jako Channel Director CEE North.