Iskrobezpieczny Enkoder Inkrementalny typu IEI-*

Przy współpracy z firma Bartec Polska firma Eltron certyfikowała enkoder Heavy Duty firmy Hengstler dla zastosowań w górnictwie.
Enkoder wymaga zastosowania przetwornika enkoderów iskrobezpiecznych typu PEI-*
Najważniejsze cechu to:

  • Parametry obwodów iskrobezpiecznych:
    Ui = 28 V, Ii = 222 mA ,Pi = 1 W, Ci = 0,6?F, Li = 0
  • Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego: I M1 Ex ia I
  • Certyfikat badania typu WE: OBAC 09 ATEX 302
  • Obudowa stalowa
  • Stopień ochrony IP 67
  • Temperatur pracy -40 °C do 100 °C
www.eltron.pl