Inżynier w cenie

    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło zachęcić maturzystów do wybierania studiów technicznych. W tym roku akademickim połowa studentów, którzy wybiorą niżej wymienione kierunki będzie dostawać comiesięczne stypendium w wysokości 1 000 zł. Program stypendialny dotyczy: automatyki, biotechnologii, budownictwa, budowy maszyn, elektrotechniki, energetyki, matematyki, mechaniki, inżynierii biomedycznej, inżynierii środowiska,mechatroniki i robotyki. W kolejnych latach dyscypliny te mogą ulegać zmianie.
    Na pierwszym roku studenci objęci wsparciem będą wybierani na podstawie konkursu świadectw. Na kolejnych latach kryterium będą stanowić wyniki w nauce. W programie pilotażowym w roku akademickim 2008/2009 beneficjentami pomysłu będzie 1 500 osób. Pieniądze na ten cel będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013). Szacuje się, że w ciągu najbliższych siedmiu lat program stypendialny obejmie ponad 10 000 studentów. Na zdj. minister nauki Barbara Kudrycka (druga od prawej).