Inwestycje w Polsce to już nie montownie

  Cieszą nie tylko dobra na tle Europy zdolność Polski do przyciągania nowych inwestycji, ale i to, że zmienia się ich charakter – podkreśla Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

  Szef PAIiIZ podkreślał, przy okazji prezentacji raportu Ernst & Young na temat atrakcyjności inwestycyjnej Europy, że już ponad 60 proc. nowych inwestycji w Polsce to biznes intelektualny – przede wszystkim centra usług dla biznesu, w przyciąganiu których Polska jest europejskim liderem.

  – Na trzecim miejscu, jeśli chodzi o charakter pozyskiwanych inwestycji są centra naukowo-badawcze. To także nowa tendencja. W Polsce powstają już nie tylko montownie, skądinąd bardzo potrzebne jeszcze kilka lat temu, ale biznes oparty na wiedzy – podkreślał Majman, przypominając, że dwa dni wcześniej ogłaszał nową inwestycję IBM w Polsce. Katowickie centrum usług tej firmy da docelowo pracę 2000 wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

  Ta zmiana trendu jest o tyle istotna, że według zaleceń E & Y dla Europy, by ta poprawiła swoją atrakcyjność inwestycyjną na poczesnym miejscu są właśnie inwestycje w sektor badawczo-rozwojowy. – Europa powinna pozostać liderem innowacyjności – stwierdził Jacek Kędziora, partner zarządzający zespołem doradztwa finansowego w E & Y.

  – Cieszy nas, że pojawia się w Polsce przemysł nowej generacji, mam tu na myśli przede wszystkim branże ICT. Mamy już na naszym rynku wszystkich liczących się na świecie graczy w tym sektorze. Wnoszą oni swoje konw-how i doświadczenia z gospodarki globalnej. I są efekty. Gdy mówimy o bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych, jest jedna grupa, która w 99 proc. znajduje pracę szybko po studiach. To informatycy i programiści – podkreślał wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, który apelował jednak, by nie zapominać o bardziej tradycyjnych gałęziach przemysłu i jako przykład podawał przemysł motoryzacyjny.

  Jego zdaniem w Polsce udało się stworzyć silną bazę producentów podzespołów dlatej branży. Efekt? W nowym modelu Opla 40 proc. podzespołów było wytworzonych w naszym kraju. – Europa Środkowo-Wschodnia stała się największym klastrem motoryzacyjnym w Europie – stwierdził Piechocinski. – Kluczowe jest to, że stawiamy na nowe jakości w gospodarce – podkreślił wicepremier.