Inwestorzy mile widziani

    Nowe inwestycje i zwiększenie zatrudnienia to główne cele rozporządzeń rozszerzających obszar stref ekonomicznych: krakowskiej i wałbrzyskiej. Rozporządzenia przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki zmieniają granice i obszar stref. W wyniku zmian powierzchnia Wałbrzyskiej SSE zwiększy się o blisko 107 ha, a Krakowskiej SSE – o blisko 113 ha.
    Tereny włączane do krakowskiej SSE przeznaczone są m.in. pod konkretne projekty inwestycyjne. W Andrychowie zostanie wybudowana fabryka zbiorników metalowych oraz zakład produkujący elementy m.in. do wałów korbowych i statków. W Zabierzowie powstaną trzy centra usługowe. Objęcie tych projektów krakowską SSE i włączenie do niej terenów gminnych województwa małopolskiego pozwoli utworzyć ponad 3,2 tys. nowych miejsc pracy w samej strefie i około 800 w jej otoczeniu, w podstrefach: Andrychów, Zabierzów, Bochnia, Gorlice, Książ Wielki, Limanowa, Niepołomice, Zator. Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą prawie 500 mln zł.
    Inwestycje na nowych terenach wałbrzyskiej SSE mają natomiast osiągnąć wartość około 1,5 mld zł. W ich wyniku powstanie ok. 4,9 tys. nowych miejsc pracy. Włączenie nowych obszarów ma także spowodować wzrost zatrudnienia w otoczeniu strefy o około 970 osób.