Invensys wprowadza certyfikowane wsparcie technologii wirtualizacji w oprogramowaniu SCADA

  Jak poinformowała firma ASTOR – dystrybutor oprogramowania Wonderware w Polsce, Invensys Operations Management – właściciel marki Wonderware, rozszerzył swój certyfikat dla technologii wirtualizacji w oprogramowaniu SCADA. Tym samym Invensys stał się pionierem wśród dostawców automatyki przemysłowej, certyfikowanym w zakresie rozwiązań wysokiej dostępności, usuwania skutków awarii i odporności na uszkodzenia w aplikacjach SCADA, działających na platformach wirtualizacji VMware i Microsoft Hyper-V.

   Platforma Systemowa ArchestrA 2012 i Wonderware InTouch 2012 są obecnie certyfikowane do użycia w najnowszych rozwiązaniach VMware, włącznie z VMware vSphere w wersji 5.0 i ESXi w wersji 5.0 dla aplikacji o znaczeniu krytycznym.

  Historycznie rzecz biorąc, rozwiązania wysokiej dostępności (ang. High Availability) i przywracania sprawności działania (ang. Disaster Recovery) w systemach SCADA były zbyt drogie w implementacji, nie tylko ze względu na koszty sprzętu i oprogramowania, ale także z powodu dodatkowych obciążeń administracyjnych – mówi Maryanne Steidinger, dyrektor marketingu produktowego w Invensys Operations Management. – Platforma Systemowa ArchestrA 2012 i oprogramowanie InTouch 2012 wspierają rozwiązania wysokiej dostępności i usuwania skutków awarii, bazując na systemie wirtualizacji Windows Server Hyper-V firmy Microsoft, jak również najnowszych usługach zdalnego pulpitu, będących częścią Windows Server 2008 R2. PlatformaSystemowa ArchestrA 2012 i Wonderware InTouch 2012, po przejściu rygorystycznych procedur certyfikacyjnych, są obecnie zatwierdzone do używania w systemach usuwania skutków awarii oraz rozwiązań wysokiej dostępności z użyciem oprogramowania VMware. Wszystko to przy użyciu komercyjnych systemów operacyjnych i ogólnie dostępnego sprzętu komputerowego, co umożliwia redukcję kosztów i ułatwia wdrożenie aplikacji o znaczeniu krytycznym.

  Oprogramowanie do wirtualizacji, jak to oferowane przez Microsoft i VMware, przekształca lub "wirtualizuje" komputer, np. jednostkę centralną, dysk twardy i kartę sieciową, aby utworzyć wirtualny komputer, na którym można uruchomić własny system operacyjny i aplikacje, tak jak na fizycznym komputerze. Dzięki współdzieleniu zasobów sprzętowych, możliwa jest praca wielu wirtualnych systemów operacyjnych jednocześnie na jednym komputerze. Ponieważ jednostka centralna, pamięć i urządzenia sieciowe znajdują się w jednym komputerze macierzystym, maszyna wirtualna jest całkowicie kompatybilna ze wszystkimi standardowymi systemami operacyjnymi, aplikacjami i sterownikami. Dzięki wirtualizacji, użytkownicy mogą bezpiecznie uruchamiać kilka systemów operacyjnych i aplikacji w tym samym czasie, na jednym komputerze, zachowując dostęp do każdego potrzebnego zasobu. I to wszystko jest możliwe z użyciem komercyjnych komputerów i systemów operacyjnych.

  Użytkownicy końcowi, wdrażając rozwiązania wirtualizacyjne, redukują liczbę fizycznych serwerów pracujących w ich zakładach produkcyjnych, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów sprzętu, obsługi IT i rachunków za energię. – dodaje Craig Resnick, wiceprezes ARC Advisory Group. – Technologia wirtualizacji pomaga użytkownikom wdrażać systemy o wysokiej dostępności, rozwiązania do przywracania sprawności działania i podnoszące odporność na uszkodzenia oraz z ich pomocą tworzyć procedury zabezpieczania przed nagłymi awariami i uszkodzeniami komputerów – bez względu na lokalizację geograficzną. Certyfikacja Invensys Operations Management – zarówno dla VMware jak i Microsoft Hyper-V, zapewnia klientom ochronę, niezależnie od wyboru platformy.

  Technologia wirtualizacji sama w sobie jest wyrafinowana, ale korzyści z niej wynikające są konkretne i łatwo osiągalne.. Poprzez eliminację zależności pomiędzy platformą sprzętową a oprogramowaniem, klienci mają większą elastyczność w zarządzaniu aplikacjami, serwerami i urządzeniami. Jedną z wielu zalet tego rozwiązania jest zdolność do przenoszenia wirtualnych maszyn pomiędzy komputerami, co pozwala na implementację różnorodnych scenariuszy zabezpieczeń przed awariami, z których każdy zapewnia opcje dla różnych poziomów redundancji. Dzięki temu systemy są bardziej odporne i mniej podatne na uszkodzenia urządzeń oraz łatwiejsze do aktualizacji.

  Na jesiennej konferencji OpsManage’11 zademonstrowaliśmy scenariusz, w którym naszgłówny system na Florydzie uległ awarii, w wyniku czego automatycznie został aktywowany zastępczy system w Kalifornii – dodaje Steidinger. –Klienci byli pod wrażeniem łatwości i szybkości, z jaką system zapasowy przejął kontrolę, bazując tylko na komercyjnym sprzęcie. Elastyczność modernizacji i optymalizacji swojej działalności jest obecnie najbardziej pożądana przez klientów. Jako pierwszy dostawca automatyki przemysłowej z certyfikacją w zakresie wysokiej dostępności, usuwania skutków awarii i odporności na uszkodzenia przy użyciu dwóch głównych platform oprogramowania wirtualizacyjnego, będziemy oferowali produkty, które pozwolą naszym klientom osiągać najwyższy poziom doskonałości operacyjnej ich organizacji.