Introl podwykonawcą Mostostalu Warszawa

    Konsorcjum, którego liderem jest katowicki Introl, wykona dla Mostostalu Warszawa prace o wartości 26,02 mln zł netto.
    Zadanie obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie i rozruch systemu oczyszczania ścieków oraz systemu wentylacji i kondycjonowania powietrza w ramach inwestycji pn. ?Zaprojektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc?.

    Skład konsorcjum uzupełniają spółki Technofruit z Bydgoszczy oraz Purico z Sosnowca. Ostateczny termin realizacji umowy ustalono na 30 czerwca 2015 r.

    W ciągu trzech kwartałów 2012 r. 55 proc. przychodów grupy stanowiły prace z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a także usługi elektryczne, instalacyjne, projektowe i budowlane. Druga w kolejności była dystrybucja z doradztwem technicznym (20 proc.), a trzecia produkcja elementów odlewniczych (9 proc.).