Introl ma kontrakt w ciepłowni Kompanii Węglowej

    Konsorcjum Introlu wykonana na zlecenie Kompanii Węglowej prace w Zakładzie Elektrociepłowni – Ciepłowni Marklowice.

    Zadanie obejmuje dostawę i zabudowę agregatu prądotwórczego, zasilanego gazem ujmowanym przez powierzchniową stację odmetanowania KWK Marcel wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania w Ciepłowni Marklowice.

    Wartość zlecenia wynosi 8,28 mln zł netto, a prace mają potrwać 240 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. Skład konsorcjum uzupełnia Energomontaż Chorzów (w 100 proc. spółka zależna Introlu).

    W pierwszym półroczu skonsolidowane przychody Introlu wyniosły 165,53 mln zł, a zysk netto 2,2 mln zł. Rok wcześniej było to 132,2 mln zł przychodów i 5,27 mln zł czystego zarobku.

    W pierwszym półroczu 2012 r. 57 proc. przychodów grupy stanowiły prace z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a także usługi elektryczne, instalacyjne, projektowe i budowlane. Druga w kolejności była dystrybucja z doradztwem technicznym (20 proc.), a trzecia produkcja elementów odlewniczych (9 proc.).