Inteligentny czujnik położenia zaworów

Ciągła informacja zwrotna o położeniu i diagnostyka

Systemy sprzężenia zwrotnego zaworów

  • Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach z daleka
  • Ciągła informacja zwrotna o położeniu
  • Łatwe ustawienie za pomocą przycisku teach lub IO-Link
  • Funkcje diagnostyczne: czas cyklu i ich liczba, monitorowanie uszczelnienia

Elastyczna konfiguracja
Inteligentny czujnik zaworu może dopasować ustawienia za pomocą aplikacji (LR Device) lub indukcyjnego przycisku uczenia. Można ustawić dowolne położenie krańcowe zaworu i wielkość zakresu pomiarowego. Trzeci punkt przełączania można wybrać, na przykład dla zaworów trójdrożnych lub wyłączania pompy, aby uniknąć skoków ciśnienia.

Funkcje diagnostyczne
Interfejs komunikacyjny IO-Link umożliwia identyfikację różnych warunków zużycia. Z jednej strony czujnik posiada funkcję monitorowania szczelności, wskazującą na zmianę pozycji zamknięty, która może wskazywać na zanieczyszczenie zaworu lub zużycie uszczelki. Z drugiej strony można policzyć różne pozycje i zmierzyć czas.