Inteligentne zarządzanie budynkami według IBM

  Firma IBM pracuje nad stworzeniem mądrzejszych budynków, biur i obiektów infrastruktury miejskiej. W ten sposób IBM chce pomóc budować swoiste centra dowodzenia, które będą zarządzać nie tylko ich własnym centrum danych i systemem IT, ale także magistralami wodnymi, urządzeniami biurowymi, zamkami do drzwi i systemami ogrzewania.
  Łącząc doświadczenie w oprogramowaniu, badaniach i usługach razem ze swoimi partnerami, IBM pomaga w:

  • zarządzaniu energią za pomocą monitoringu i analizy ogrzewania, klimatyzacji oraz zużycia prądu,
  • identyfikacji luk w systemach bezpieczeństwa,
  • utrzymaniu sprzętu w sposób proaktywny, a nawet predykcyjny, unikając awarii i zapewniając, że ważne aktywa mogą działać, gdy jest to niezbędne,
  • lokalizacji aktywów we wszystkich budynkach, w tym narzędzi, sprzętu i maszyn,
  • zarządzaniu kosztami druku i zużycia materiałów eksploatacyjnych w biurach.
  www.pl.ibm.com