?Innowacyjne przedsiębiorstwo? ? konferencja MGG Conferences

6 listopada odbędzie się w Warszawie konferencja ?Innowacyjne przedsiębiorstwo ? Badania jako narzędzie rozwoju?. Tematy spotkania to: skuteczne planowanie działalności naukowo-badawczej, efektywne sposoby szukania partnerów do prac badawczo-rozwojowych, ulgi i zachęty podatkowe dla przedsiębiorstw innowacyjnych oraz możliwości dofinansowania:

  • prowadzenia badań,
  • implementacji wyników badań,
  • centrów badawczo
  • rozwojowych,
  • parków technologicznych, inkubatorów.

O swoich doświadczeniach opowiedzą praktycy i konsultanci. Konferencja przeznaczona jest dla firm, które chcą się rozwijać i zwiększać konkurencyjność. Zaproszeni są przede wszystkim dyrektorzy ds. rozwoju, dyrektorzy ds. finansowych, główni inżynierowie, główni technologowie, przedstawiciele nauki, parków technologicznych, centrów badawczo-rozwojowych i centrów transferu technologii.

Organizatorem spotkania jest MGG Conferences. Szczegółowe informacje o programie i warunkach uczestnictwa dostępna jest na stronie www.mgg-conferences.pl