Innowacyjna technologia produkcji paliwa wodorowego

  Innowacyjna technologia produkcji paliwa wodorowego – wykorzystująca energię słoneczną – została pomyślnie przetestowana na dużą skalę  w Weizmann Institute of Science w Izraelu. Nowa technologia ułatwi magazynowanie i transport wodoru. 
  Wodór – najobficiej występujący pierwiastek na świecie – jest obiecującym „kandydatem” na paliwo przyszłości, które nie zanieczyszcza środowiska. Obecnie wodór w przeważającej większości jest produkowany w kosztownych procesach, które wymagają spalania paliwa kopalnego zanieczyszczającego środowisko naturalne. Co więcej, magazynowanie i transport wodoru jest nadzwyczaj trudne i kosztowne.
  Nowa „słoneczna” technologia rozwiązuje te problemy poprzez stworzenie materiału, który jest pośrednią formą źródła energii – może nim być ruda metalu, a mianowicie tlenek cynku. Dzięki skoncentrowanemu promieniowaniu słonecznemu rudę ogrzewa się w specjalnym reaktorze do temperatury około 1200°C w obecności węgla drzewnego. Proces ten powoduje rozkład rudy na tlen i gazowy cynk, który potem przekształca się w proszek. Tak otrzymany proszek cynkowy reaguje z wodą, wydzielając wodór, który może być wykorzystany jako paliwo, oraz tlenek cynku, który można poddać recyklingowi, zamieniając go z powrotem w czysty cynk. W ostatnich eksperymentach 300-kilowatowa instalacja wyprodukowała 45 kilogramów proszku cynkowego z tlenku cynku w ciągu jednej godziny. 
  Proces ten nie zanieczyszcza środowiska, a otrzymany w nim cynk może być łatwo magazynowany i transportowany, a także może w każdej chwili posłużyć do otrzymania wodoru.  
  Extra online 
  Dodatkowo, cynk może być użyty bezpośrednio, np. w bateriach cynkowo-powietrznych, które służą jako wydajne konwertery energii chemicznej na elektryczną. Nowo opracowana metoda oferuje możliwość magazynowania energii słonecznej w formie substancji chemicznej i wydzielania jej, kiedy zajdzie taka potrzeba.
  – Po wielu latach żmudnych badań miło nam zaprezentować nowe, naukowe reguły, które zostały ustanowione w instytucie, a potwierdzone przez wdrożenie technologii – powiedział prof. Jacob Karni, przewodniczący Center for Energy Research w Weizmann Institute. Z kolei kierownik projektu, Michael Epstein stwierdział, iż sukces ostatnich eksperymentów przybliża zastosowanie nowej technologii w przemyśle. 
  Pomysł rozkładu rud metali za pomocą światła słonecznego był opracowywany przez kilka lat w Weizmann Institute’s Canadian Institute for the Energies and Applied Research – jednym z najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków rozwoju technologii energii słonecznej na świecie. Początkowo proces testowano w skali kilku kilowatów, później udało się dojść do 300 kilowatów. Dokonano tego współpracując z naukowcami z Europy. 
  Teraz naukowcy z instytutu poszukują innych rud metali, które można będzie wykorzystać do produkcji wodoru.
  Projekt ten jest rezultatem współpracy pomiędzy naukowcami z: Weizmann Institute of Science, Swiss Federal Institute of Technology, Paul Scherrer Institute w Szwajcarii, Institut de Science et de Genie des Materiaux et Procedes – Centre National de la Recherche Scientifique we Francji oraz ScanArc Plasma Technologies AB ze Szwecji. Projekt dodatkowo wspiera Unia Europejska.