Informacja o sytuacji gospodarczej kraju w I półroczu 2004 r.

16 września 2004 r.

W I półroczu br. notowano wysokie tempo wzrostu gospodarczego. W okresie styczeń-czerwiec sprzedaż produktów przemysłowych była o 17,6% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost przed rokiem o 6,7%), przy czym w drugim kwartale wzrost był nieco wolniejszy (16,3%) niż w pierwszym (19,0%). Nadal na wysoki wzrost sprzedaży przemysłowej wpływała głównie znaczna dynamika produkcji w przetwórstwie (wzrost o 21,2%). W I półroczu br. dużo wyższy niż w przemyśle ogółem był wzrost produkcji wyrobów uznawanych za nośniki postępu technicznego (48,3%). Najszybciej rosła sprzedaż w przedsiębiorstwach wytwarzających głównie dobra:

  • inwestycyjne ? o ok. 47% (w tym zwłaszcza produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep oraz maszyn i urządzeń),
  • konsumpcyjne trwałego użytku ? o ok. 31% (głównie produkcja sprzętu gospodarstwa domowego),
  • zaopatrzeniowe ? o ok. 21% (w tym najbardziej produkcja metali oraz wyrobów z surowców niemetalicznych).

Źródło: GUS