III Konkurs Polski Produkt Roku
Championy polskiego rynku automatyki

III Konkurs Polski Produkt Roku ? Nagroda Czytelników Control Engineering Polska ? została rozstrzygnięta! Nasi Czytelnicy ? inżynierowie automatycy, projektanci oraz inni specjaliści z największych polskich zakładów przemysłowych? wybrali najlepsze produkty z polskiego rynku automatyki i sterowania. 

Każdy głos był dla nas ważny. To nasi czytelnicy zadecydowali, kto otrzymał prestiżową nagrodę znanego na całym świecie magazynu Control Engineering.

W tym roku na polskim rynku pojawiło się dużo nowości ? do redakcji wpłynęło prawie sto ankiet w ośmiu kategoriach:

 • integracja danych i programów zgłoszonych zostało 8 produktów,
 • interfejsy użytkownika ? 9 zgłoszeń,
 • sieci i komunikacja ? 13 zgłoszeń,
 • silnik, napędy i sterowanie nimi ? 11 zgłoszeń,
 • sterowanie dyskretne i sygnalizatory stanu ? 6 zgłoszeń,
 • urządzenia pomiarowe i czujniki ? 13 zgłoszeń,
 • wbudowane systemy sterowania ? 4 zgłoszenia,
 • zaawansowane przetwarzanie i regulacja ? 8 zgłoszeń.

By ułatwić czytelnikom wybór spośród tak dużej liczby produktów, dokonaliśmy wstępnej ich weryfikacji. Redakcja zorganizowała spotkanie redaktorów merytorycznych, ekspertów z branży i naukowców z wydziałów automatyki (na zdjęciach poniżej). Ich sylwetki przybliżymy w dalszej części artykułu. To oni właśnie wybrali trzy, ich zdaniem, najlepsze produkty z każdej kategorii.

Dopiero wtedy czytelnicy przystąpili do działania i po otrzymaniu ankiety ocenili w każdej kategorii 3 wyselekcjonowane wcześniej przez jury produkty, przyznając każdemu od 1 do 5 punktów, z uwzględnieniem kryteriów: 

 • zaawansowanie techniczne,
 • użyteczność,
 • wpływ na rynek.

Produkty, które w ramach swoich kategorii uzyskały maksymalną liczbę punktów, zostały uznane Produktem Roku 2006 w ramach danej kategorii, a ich producenci / dystrybutorzy na rynku polskim zostali uhonorowani statuetką Control Engineering Polska (relacja i zdjęcia na kolejnych stronach). 

Jury podczas wstępnej weryfikacji produktów. Od lewej: mgr inż. Zdzisław Sobczak, inż. Piotr Małek, dr inż. Paweł Dworak, dr inż. Krzysztof Pietrusewicz. Od prawej: dr inż. Andrzej Ożadowicz, mgr inż. Janusz Pieńkowski, mgr inż. Józef Czarnul

W głosowaniu wzięło udział prawie 100 osób. Stanowiska czytelników, którzy wzięli udział w głosowaniu, były naprawdę różnorodne, ale wszystkie związane bezpośrednio lub pośrednio z automatyką: szef produkcji, dyrektor ds. produkcji, specjalista ds. technicznych, kierownik biura projektowo-technicznego, menedżer ds. projektów, konsultant ds. inwestycyjno-projektowych, inspektor nadzoru ds. automatyki i wiele wiele innych.

Na głosujących czytelników czekały nagrody. Pierwsze pięć osób, które wypełniły ankietę, otrzymało bony Sodexho, a wśród wszystkich uczestników głosowania rozlosowano 5 wejściówek na Seminarium Robotech, które odbędzie się we Wrocławiu podczas targów Protech (21- 22 listopada br.).

Wygranym gratulujemy, a wszystkim głosującym jeszcze raz dziękujemy.

Nad prawidłowym przebiegiem obrad jury czuwała redaktor naczelna, Hanna Tylicka. Na zdjęciu z Andrzejem Ożadowiczem (z lewej) i Zdzisławem Sobczakiem

 

Jak co roku jury przyznało Nagrodę Specjalną. Tym razem Nagroda Redakcji Control Engineering Polska przypadła firmie Renishaw sp. z o.o. za 13-bitowy przetwornik magnetyczny. Przypomnijmy: w zeszłym roku otrzymały ją Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA za rurkę spiętrzającą TWIN-BAR, natomiast w 2005 r. nagrodę tę otrzymały mierniki z wielobarwnymi bargrafami typu NA3, NA5 i NA6 firmy Lumel.

Produkt i uzasadnienie tegorocznego wyboru jury publikujemy szeroko na stronie 34.

Kto więc przeprowadził pierwszą weryfikację zgłoszonych produktów oraz przyznał Nagrodę Specjalną? Kim są członkowie grona sędziowskiego? Ich sylwetki pokrótce przedstawiamy poniżej.

Józef Czarnul, magister inżynier absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Lotniczego; ukończył również studium podyplomowe: Automatyka Przemysłowa oraz Automatyzacja Prac Eksperymentalnych ? Komputerowe Wspomaganie. 

Od 1994 r. zajmuje się indywidualną działalnością gospodarczą w dziedzinach automatyki i sterowania (ważniejsze tematy: część projektów systemu zarządzania instalacjami budynku: hotel Hyatt, bank BRE, biurowce: Saski Biznes Park, Altus Katowice).

Konstruktor obrabiarek i urządzeń obróbczych, 10 lat ? projektant układów automatyki przemysłowej, większe obiekty: wytwórnia kwasu siarkowego, fabryka farb i lakierów, cukrownia, opracowywanie katalogu wyrobów automatyki zjednoczenia MERA (w jęz. angielskim), od 1985 roku, 9 lat ? starszy projektant i kierownik pracowni projektowej.

Z Control Engineering Polska współpracuje od 2003 r.

Dr inż. Paweł Dworak, absolwent Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej w 2005 roku. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Automatyki Instytutu Automatyki Przemysłowej na PS. Interesuje się problemami analizy i syntezy wielowymiarowych układów sterowania, zastosowaniem logiki rozmytej w sterowaniu i regulacji oraz zagadnieniami komputerowego wspomagania zarządzania i produkcji.

Od 2006 roku jest redaktorem miesięcznika Control Engineering Polska. 

Przedstawiciele nagrodzonych firm ze statuetkami, które otrzymali za wyróżnione produkty. Od lewej: Wojciech Kmiecik, Astor sp. z o.o.; Hanna Tylicka, redaktor naczelna Control Engineering Polska; Wojciech Znojek, Sabur sp. z o.o.; Angelika Drożdżeńska, National Instruments Poland sp. z o.o.; Robert Dudzik, Rockwell Automation sp. z o.o.; Zbigniew Piątek, Beckhoff Automation sp. z o.o.; Tomasz Rżysko, Renishaw sp. z o.o.; Jacek Gruza, Relpol SA; Paweł Wiącek, Sick sp. z o.o.; Mungo Keulemans, MPL Technology sp. z o.o.

Piotr Małek, programista baz danych, aktualnie w firmie produkcyjnej, zajmuje się przygotowaniem systemu informatycznego do zarządzania produkcją.

W ramach stypendium naukowego uzyskał dyplom inżyniera w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na kierunku: Inżynieria Produkcji, specjalność: Informatyka w Zarządzaniu.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem informacją w przemyśle ? sterowanie produkcją.

Współpracuje z Control Engineering Polska w ramach Konkursu Produkt Roku.

Dr inż. Andrzej Ożadowicz, od 2002 roku zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika otrzymał w styczniu 2007 r.

Zainteresowania podstawowe dotyczą zagadnień aplikacji systemów tzw. inteligentnego budynku, możliwości ich wykorzystania do optymalizacji wykorzystania energii w budynkach oraz monitoringu stanu sieci zasilającej (kwestia jakości energii).

Dodatkowo interesuje się podstawami programowania sterowników przemysłowych i mikrokontrolerów oraz zasadami realizacji prostych sieci sterowania w budynkach użyteczności publicznej i aplikacjach przemysłowych.

Z redakcją Control Engineering Polska współpracuje od 2005 roku.

Mgr inż. Janusz M. Pieńkowski, ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe w zakresie automatyki przemysłowej również na Politechnice Warszawskiej.

Praktyka zawodowa to kilkuletnia praca w zakresie konstrukcji lotniczych w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Ponad 20 lat pracował w Biurze Konstrukcyjno-Badawczym Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej MERA PNEFAL na stanowisku kierownika Działu Badań oraz kilka lat w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów na stanowisku głównego specjalisty ds. marketingu. Pracując w MERA PNEFAL odbył staże stypendialne w Anglii i USA pod kątem zastosowania komputerów do sterowania ciągłymi procesami technologicznymi.

Spędził również kilka lat w służbie utrzymania ruchu aparatury kontrolno-pomiarowej na obiektach w Iraku, Libii, Słowacji i Czech (zakłady chemiczne, cukrownie, stacje uzdatniania wody). Przez kilka lat był członkiem Rady Naukowej OBR Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach.

Z Control Engineering Polska współpracuje od pierwszych wydań w 2003 roku.

 

 

Ceremonię rozdania nagród prowadziła redaktor naczelna Hanna Tylicka, natomiast statuetki wręczył wydawca Control Engineering Polska, Michael Majchrzak, na zdjęciu z Angeliką Drożdzeńską z firmy National Instruments Poland sp. z o.o.

Dr inż. Krzysztof Pietrusewicz ? w 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w specjalności automatyka i robotykana Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej (praca zakwalifikowana do finału konkursu firmy ABB w 2005 roku). Współautor książki ?Odporna regulacja PID o dwóch stopniach swobody?. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce projektowania regulatorów PID, odpornej regulacji PID, również o wielu stopniach swobody, regulacji opartej na wykorzystaniu modelu, identyfikacji, aktywnych metodach eliminacji drgań, regulacji hybrydowej, cyfrowym sterowaniu procesami ciągłymi, projektowaniu aplikacji sterowania, wizualizacji i sterowania ruchem z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań, implementacji algorytmów sterowania w urządzeniach czasu rzeczywistego.

Uczestnik trzech projektów badawczych, z których dwa obejmują tematykę ściśle powiązaną z zagadnieniami mechatroniki w obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz badaniami prowadzonymi w ramach Uczelnianego Centrum Mechatroniki Politechniki Szczecińskiej. Od czerwca 2006 roku członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji MMAR, organizowanej pod patronatem IEEE oraz IFAC.

Od grudnia 2005 roku redaktor Control Engineering Polska.

Zdzisław Sobczak ? odbył wieloletnią praktykęna stanowisku specjalisty konstruktora: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki, Zakład Aparatury Naukowej UNIPAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Chemii Przemysłowej, Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości PKNMiJ (obecny Główny Urząd Miar).

Od 1993 r. właściciel firmy Zakład Aparatury Pomiarowej i Sterującej WISO (www.wiso.pl) zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem do przemysłu aparatury pomiarowo-sterującej. Osiągnięcia: patenty, wdrożenia, dwie nagrody I-go stopnia ?Za Wybitne Osiągnięcia Naukowe i Techniczne?.

Z Control Engineering Polska współpracuje od 2005 roku m.in. w ramach konkursu Produkt Roku. W marcu zeszłego roku opublikował artykuł ?O automatyzacji zakładów przemysłowych w Polsce?; publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników i zapoczątkowała żywą dyskusję.

Mam nadzieję, że te informacje wystarczająco przekonują o kompetencji Jury i rangi konkursu. Przekonaliśmy się o tym podczas Ceremonii Rozdania Nagród, kiedy to przybyli goście konsultowali i naradzali się z gronem sędziowskim, szukając możliwości nawiązania wspołpracy. Nasi redaktorzy są również oczywiście do Państwa dyspozycji ? zapraszamy do konsultacji.

Sama Ceremonia Rozdania Nagród odbyła się 21 lutego w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody przybyli wszyscy zaproszeni goście, których przywitaliśmy prezentacją na temat ostatnich dokonań naszego magazynu, przedstawiając również pokrótce nagrodzone produkty. Przybyli goście dziękując za przyznane nagrody dziękowali nam również za aktywne włączenie się w rozwój polskiego przemysłu, poprzez informowanie na łamach naszego magazynu o najnowszych ościągnięciach polskiego i międzynarodowego przemysłu.

Zwycięzcom konkursu jeszcze raz gratulujemy, a wszsytkim firmom życzymy powodzenia w tym roku.

Tyle tytułem wstępu. Czas przystąpić do prezentacji nagrodzonych produktów ? zapraszamy więc do dalszej lektury. 


Kategoria: Integracja danych i programów

 

LabVIEW 8.20

National Instruments Poland sp. z o.o. 

One Platform, Infinite Solution ? slogan reklamowy firmyNational Instruments nie wydaje się w żadnej mierze przesadzony. Rozwijany już od 1986 r. LabVIEW z każdą wersją zaskakuje i cieszy użytkowników coraz to nowszymi możliwościami.

LabVIEW jest uniwersalną platformą programowania aplikacji kontrolno- pomiarowych, umożliwiającą wykorzystanie wielu różnych komputerów (od PC do przemysłowych PXI), systemów operacyjnych (Windows XP/2000/CE/Embedded, Linux, MAC, systemy czasu rzeczywistego), urządzeń wejścia / wyjścia (sterowniki przemysłowe, karty rejestracji danych, obrazu, sterowania napędem, klocki LEGO MindStorms).

Dostarcza gotowe zestawy funkcji do obsługi ponad 5 000 zewnętrznych urządzeń pomiarowych.

Jubileuszowa wersja 8.20 zadziwia oraz imponuje ponownie. Szereg nowych rozwiązań, w tym m.in.: narzędzia do programowania obiektowego, kreator obsługi bibliotek dll, moduł Math-Script czy FPGA Wizard, potwierdza jedynie fakt, że LabVIEW jest jednym z najbardziej zaawansowanych i wygodnych narzędzi programowych do realizacji systemów pomiarowych i automatyki przemysłowej.

W najnowszej wersji środowiska LabVIEW wprowadzono szereg nowych rozwiązań. Dostępne są również nowe moduły, umożliwiające proste tworzenie wizualizacji na panelach operatorskich, panelach działających pod kontrolą systemu Windows CE. Rozwinięty został: pakiet SCADA do LabVIEW, pakiet obsługi systemów czasu rzeczywistego i pakiet obsługi FPGA.

 Kategoria: Sieci i komunikacja

 

EtherCAT ? innowacyjne rozwiązanie, niższe koszty wdrożenia i zakupu urządzeń

Beckhoff Automation sp. z o.o. 

EtherCAT osiąga nowe płaszczyzny wydajności w przesyle danych. Dzięki zastosowaniu w terminalach techniki FMMU (Fieldbus Memory Management Unit) oraz DMA (Direct Memory Access) obsługa protokołu odbywa się w pełni sprzętowo. Pojedyncza ramka Ethernetowa może zawierać do 1 486 bajtów danych procesowych ? odpowiada to 12 000 binarnych We/Wy. Transfer takiej ilości danych zabiera tylko 300 ?s. Wymiana informacji o stanie 100 osi serwo trwa 100 ?s. W tym czasie przekazywane są wszystkie niezbędne do pracy osi zmienne (prędkość, położenie, stan pracy itp.; 1 oś to 256 bajtów danych). Specjalnie opracowana technika zegara rozproszonego pozwala zsynchronizować osie z dewiacją mniejszą niż 1 ?s.

W protokole EtherCAT wykorzystano ideę, opartych na rozwiązaniach sprzętowych, zegarów ,,matka? i ,,córka?. Każdy z zegarów może prosto i dokładnie w czasie rzeczywistym określić czas pozostałych zegarów, dzięki pierścieniowej logicznej strukturze przesyłu informacji w sieci Ethernet. Dzięki tym danym możliwe jest ograniczenie rozstrojenia zegarów poniżej 1 ?s.

Wysokiej dokładności zegary rozproszone wykorzystywane są m.in. jako stemple czasowe, pozwalając obliczyć np. na podstawie kolejnych wartości położenia prędkość i przyspieszenie, z dużo wyższą niż dotychczas dokładnością i częstotliwością progową. Wraz z siecią EtherCAT Beckhoff wprowadza nowy typ zmiennej czasu o rozdzielczości 10 ns.

Szczególny nacisk położono na możliwości diagnostyczne, które mają istotny wpływ na czas uruchomienia danego typu połączenia sieciowego. Weryfikacja struktury wejść / wyjść jest możliwa zarówno przy inicjacji sieci, jak i automatycznie podczas pracy. Przekłamania w przesyle danych są nadzorowane przez 32-bitową sumę kontrolną. Automatyczna ocena zegarów błędów pozwala na precyzyjną lokalizację krytycznych fragmentów sieci (np.: miejsca wrażliwe na zakłócenia EMC, wadliwe wtyczki, uszkodzenia w przewodach).

www.beckhoff.pl

 • Innowacyjne rozwiązanie
 • Niższe koszty wdrożenia i zakupu urządzeń
 • Otwarty i elastyczny standard dla sterowania różnorodnymi aplikacjami
 • Wysokie parametry techniczne

 

Parametry EtherCAT

Osiągi 

 • 256 binarnych I/O w 12 ?s
 • 1 000 binarnych I/O w 30 ?s
 • 200 analogowych I/O w 50 ?s (16 bit, 20 kHz)
 • 100 osi w 100 ?s
 • 12 000 binarnych w 350 ?s
 • przepustowość: 10kB/ms, rozsyłane do 1 500 urządzeń

Protokół 

 • Optymalizowany w ramach ramki Ethernet
 • W pełni sprzętowa implementacja
 • Interpretacja ,,w locie?
 • Rozproszony zegar
 • 10 ns stempel czasowy

Diagnostyka 

 • Detekcja przerwy
 • Ciągła kontrola jakości linii

Topologia 

 • Szeregowa, drzewo, gwiazda
 • Do 65 535 urządzeń
 • Rozpiętość sieci: nieograniczona (>500 km)
 • Praca z użyciem switchy lub bez
 • Tanie okablowanie (CAT 5)
 • Ethernet 100BASE-TX, do 100 m pomiędzy węzłami
 • E-bus, do 10 m pomiędzy węzłami
 • Opcjonalnie światłowód, 50 do 2 000 m
 • Podłączanie/odłączanie ,,w locie?

Przestrzeń adresowa 

 • Obraz procesu sieci: 4 GB
 • Obraz procesu urządzenia: 2 bity”>
 • Adresowanie: automatycznie, programowe

Interfejsy 

 • Terminal typu Hub (standardowy Ethernet)
 • Terminal Master / Slave innej sieci (Profibus, CanOpen?)
 • Rozproszone interfejsy szeregowe
 • Rozproszone bramy komunikacyjne

Otwartość 

 • Pełna kompatybilność z Ethernetem
 • Współpraca z urządzeniami switch/router
 • Równoległa współpraca z innymi protokołami
 • Technologie internetowe (web server, ftp)
 • Współpraca z obecną gamą modułów I/O

  


Kategoria: Urządzenia pomiarowe i czujniki

 

System wizyjny IVC-3D

SICK sp. z o.o.

Unikalne kamery IVC-3D prezentują zupełnie nową jakość w przetwarzaniu obrazu w automatyce. Nowatorstwo rozwiązania zostało docenione i wyróżnione również Złotym Medalem Targów Automaticon 2006, który traktowane jest jako uznanie pracy zespołu SICK|IVP oraz ważne potwierdzenie, że takie systemy stwarzają nowe szanse w udoskonalaniu rodzimego przemysłu.

IVC-3D to zintegrowany system wizyjny (IP65), który pracuje opierając się na specjalizowanym szybkim przetworniku CMOS z możliwością przetwarzania 5 000 profili na sekundę. Kamera 3D dzięki własnemu oświetleniu laserowemu pracuje niezależnie od kolorystyki obiektu i zmian kontrastów. Przy sprzyjających warunkach może rozróżniać detale z rozdzielczością 0,015 mm w wysokości. Kamery występują w czterech wersjach szerokości pola widzenia: od 60 do 1 200 mm. System pracuje w jednoznacznie określonym względem obudowy kamery układzie współrzędnych, wyskalowanym w milimetrach, przez co układ jest już fabrycznie skalibrowany i łatwy do ustawiania względem mierzonych obiektów.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym oraz oprogramowaniu produkt stanowi najwyższą czołówkę tej klasy systemów wizyjnych. Systemy wizyjne stosowane są wszędzie tam, gdzie standardowe czujniki (również wizyjne) nie są w stanie spełnić zadań stawianych w aplikacji.

Kategoria: Zaawansowane przetwarzanie i regulacja

 

Sterownik bezpieczeństwa Allen-Bradley GuardLogix

Rockwell Automation sp. z o.o. 

Sterownik GuardLogix jest szczególnym sterownikiem bezpieczeństwa, gdyż jest sterownikiem serii Control- Logix z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi spełnienie wymagań SIL3 wg EN61508 i Kat. 4 wg EN954-1. Ma architekturę 2-procesorową: składa się z procesora głównego i partnera bezpieczeństwa. Pomimo dwóch procesorów projekt jest tylko jeden. Partner bezpieczeństwa jest konfigurowany automatycznie i nie wymaga żadnego ustawiania, konfigurowania lub oddzielnego ładowania programu.

Może realizować typowe zadania, takie jak sterowanie sekwencyjne i ciągłe, a w dodatku może pełnić rolę kontrolera systemów napędowych Kinetix i PowerFlex.

Główną cechą odróżniającą sterownik GuardLogix od sterownika ControlLogix jest to, że może on wykonywać zadanie bezpieczeństwa. Oprogramowanie RSLogix 5000 automatycznie zarządza zadaniem bezpieczeństwa, więc użytkownik nie musi ręcznie oddzielać pamięci programu standardowego od pamięci programu związanego z bezpieczeństwem ani zajmować się rozdziałem funkcji logicznych od funkcji bezpieczeństwa. Urządzenia związane z bezpieczeństwem (przyciski E-Stop, łączniki blokujące, kurtyny świetlne, styczniki bezpieczeństwa itp.) podłączane są do modułów We/Wy bezpieczeństwa, pracujących w sieci DeviceNet Safety ze standardowym skanerem DeviceNet.

Sterownik GuardLogix, korzystając z mechanizmu Producent / Konsument, może poprzez sieć Ethernet/IP wymieniać się danymi bezpieczeństwa z innymi sterownikami GuardLogix, w celu blokowania działania w różnych strefach bezpieczeństwa.

www.rockwellautomation.pl

 • Możliwość sterowania standardowego i sterowania związanego z bezpieczeństwem za pomocą jednego sterownika
 • Standardowe moduły We/Wy i moduły We/Wy bezpieczeństwa mogą pracować na jednej sieci DeviceNet
 • Skrócenie czasu projektowania i ułatwienie tworzenia aplikacji 

 Kategoria: Interfejsy użytkownika

 

Panele operatorskie ? QuickPanel CE View / Control

Astor sp. z o.o., producent: GE Fanuc Automation 

Graficzne panele operatorskie z rodziny QuickPanel CE View o zaawansowanych parametrach wyposażone są w ekran dotykowy, mają wiele interfejów komunikacyjnych (szeregowe / Ethernet), możliwość rozbudowy o dodatkowe karty komunikacyjne do obsługi innych sieci (Profibus DP, DeviceNet, Genius). 

Panele stanowią połączenie funkcjonalności dostępnej na komputerach z niezawodnością urządzeń do zastosowań przemysłowych. Brak mechanicznych elementów wirujących (jak twarde dyski, inne napędy), obudowa wykonana ze stopniem ochrony IP65, szeroki zakres napięcia zasilającego, szybkie uruchomienie / restart ? to cechy, które pozwalają na zastosowanie paneli w miejscu, gdzie nie można wykorzystać komputera stacjonarnego jako narzędzia do nadzoru pracy instalacji.

Panele QuickPanel CE Control stanowią połączenie urządzenia służącego do wizualizacji procesu jak i układu sterującego. Podłączenie układów wejść / wyjść oraz zapis algorytmu sterowania w wielu dostępnych językach (język drabinkowy, FBD, SFC, IL) pozwala na bardzo szybie utworzeniu układu sterowania wraz z wizualizacją.

Warto także zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania urządzenia w roli serwera publikującego aplikację wizualizacyjną i raporty w sieci Internet: w prosty sposób, bez konieczności pisania kodu w języku HTML, wybrane ekrany udostępniane są w sieci, w trybie tylko do odczytu lub z opcją sterownia. Daje to możliwość nadzorowania systemu sterowania za pomocą komputera PC z przeglądarką Internet Explorer, znajdującego się w innej lokalizacji.

www.astor.com.pl

 • Intuicyjność obsługi
 • Łatwość programowania
 • Obsługa zaawansowanych funkcji skryptowych, trendów, alarmów bieżących i historycznych
 • Zdalne programowanie
 • Zdalny dostęp do aplikacji poprzez WebSerwer
 • Udostępnianie danych do nadrzędnych urządzeń w protokole OPC Data oraz OPC Alarm&Events  

 Kategoria: Sterowanie dyskretne i sygnalizatory stanu

 

Przekaźniki programowalne NEED MAX

Relpol SA

Przekaźnik NEED jest pierwszym polskim przekaźnikiem programowalnym.

Ta polska myśl techniczna ? jak wykazały próby ? doskonale sprawdza się podczas realizacji codziennych zadań. Relpol SA zadbał o certyfikaty dla tego urządzenia, dzięki czemu użytkownicy mają gwarancję ich bezpiecznej eksploatacji i zgodności z obowiązującymi normami.

Jego zalety to: możliwość programowania w języku STL, diody świecące LED sygnalizujące stan wejść / wyjść i tryb pracy (RUN/STOP), dostępne napięcia zasilające: 230 V AC, 24 VDC, 12 VDC, przełącznik trybu pracy RUN/STOP, potencjometr obrotowy do zadawania wartości analogowych, wejścia analogowe 0-250 V, możliwość pomiaru napięć 0-25,5 VDC.

Przekaźnik programowalny NEED jest stale rozwijającym się produktem, nad którym trwają prace zwiększające jego funkcjonalność. Przekaźnik programowalny NEED w wersji podstawowej ma 6 wejść cyfrowych, oraz 2 wejścia analogowo-cyfrowe i 4 wyjścia przekaźnikowe.

Natomiast nowy przekaźnik NEED MAX ma już 16 wejść, w tym 3 analogowo-cyfrowe i 8 wyjść przekaźnikowych.

Główne zalety nowego sterownika NEED MAX to:

 • możliwość pomiaru napięć 0-255 V AC, 0-25,5 VDC oraz prądów 0-51 mA,
 • wewnętrzny potencjometr i możliwość podłączenia zewnętrznego potencjometru w wersjach DC,
 • szybki dwukierunkowy licznik / miernik częstotliwości ? pomiar do 20 kHz,
 • możliwość konfiguracji wejść analogowo-cyfrowych DC jako napięciowe lub prądowe,
 • możliwość konfigurowania liczników i timerów z wejść analogowo-cyfrowych DC,
 • możliwość monitorowania napięcia trójfazowego dla wersji AC (sprzętowa kontrola asymetrii i kierunku faz),
 • zegary czasu rzeczywistego z automatyczną zmianą czasu lato / zima.

www.relpol.com.pl


Kategoria: Silnik, napędy i sterowanie nimi

 

Serwonapędy MR-J3

MPL Technology, producent: Mitsubishi Electric

Seria MR-J3 to najnowsze osiągnięcie Mitsubishi Electric w dziedzinie serwonapędów przeznaczonych dla aplikacji automatyki przemysłowej. Nowocześnie zaprojektowane urządzenia są małe, precyzyjne i proste w obsłudze. Silniki standardowo są wyposażone w wysokiej rozdzielczości cyfrowy enkoder absolutny 18 bit ? 262 144 imp./obr. 

Serwowzmacniacze są dostępne w dwóch wersjach. Modele MR-J3-A zostały stworzone dla napędów z tradycyjnym systemem sterowania. Wzmacniacze mają wejścia analogowe i cyfrowe, które umożliwiają impulsowe lub analogowe sterowanie napędem. Seria MR-J3-B została specjalnie zaprojektowana do złożonych wieloosiowych aplikacji ruchu. Serwonapędy te połączone są do sterownika za pośrednictwem szybkiej, optycznej sieci SSCNET III, która umożliwia przesył danych z szybkością do 50 Mb na sekundę z cyklem zamykającym się w 0,44 milisekundy.

Wszystkie serwowzmacniacze wykorzystują najnowsze systemy sterowania dla zapewnienia szybkiej instalacji i natychmiastowego uruchomienia urządzenia, niezależnie od złożoności aplikacji. Parametry sterowania są ustawiane automatycznie, dzięki funkcji autotuningu w czasie rzeczywistym, opracowanej przez Mitsubishi Electric. Funkcja ta została udoskonalona w serii MR-J3, co pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie parametrów sterowania do aktualnych warunków pracy urządzenia. Kolejna cecha MR-J3 to zaawansowany system tłumienia wibracji. Tę nowatorską technologię uzupełnia nowy filtr tłumienia rezonansu mechanicznego. Opcjonalne oprogramowanie MR Configurator zapewnia zaawansowane narzędzia graficznej analizy pracy oraz symulację działania maszyny.

www.mpl.pl

 • Wyposażonew unikalną funkcję tłumienia drgań mechanicznych
 • Wysoka dynamika napędu pozwala na tłumienie wibracji o częstotliowści do 100 Hz, poprzez odpowiednią regulację momentem oraz prędkością silnika
 • Wykorzystują do komunikacji szybką, odporną na zakłócenia sieć światłowodową SSCNET III
 • Wyposażone są standardowo w enkoder absolutny 262 144 imp/obr. 

 Kategoria: Wbudowane systemy sterowania

 

SAIA-Burgess Smart7? ? ?karta kredytowa? dla OEM

Sabur sp. z o.o.; producent: SAIA-Burgess

Smart7? ? czyli PLC do wbudowania firmy SAIA-Burgess? ? umożliwia pełne wykorzystanie funkcji zaawansowanego sterownika PLC w aplikacjach typu OEM.

Dotychczasowe rozwiązania, oparte na tworzeniu przez producentów maszyn własnych projektów na różnego typu mikrokontrolerach, wymagają dużej dozy specjalistycznej wiedzy, poniesienia wysokich kosztów wdrożenia, stwarzając znaczne ryzyko niepowodzenia. Dodatkowy nacisk pochodzi obecnie od klientów końcowych, którzy żądają rozwiązań sprawdzonych, niezawodnych, standardowych i łatwych do serwisowania. Z tego względu firma SAIA-Burgess? wprowadziła narynek moduł Smart7?, będący jądrem sterownika opracowanego w Szwajcarii specjalnie na potrzeby klientów typu OEM. Służy do łatwej integracji ich własnych, często specyficznych dla danego zastosowania elementów i układów zewnętrznych z wysoko wydajną jednostką CPU w niezawodny układ automatyki.

Wielkości karty kredytowej moduł systemu Smart7? może być po prostu zintegrowany z układami wejść i wyjść sterujących maszyną. Tak utworzony system sterowania jest programowany standardowym pakietem STEP7? firmy SIEMENS?, nie wymagając kosztownego tworzenia i rozwijania własnego systemu wbudowanego.

www.sabur.com.pl

 • Pełne wykorzystanie funkcji zaawansowanego sterownika PLC w aplikacjach typu OEM
 • Łatwa integracja elementów i układów zewnętrznych z wysoko wydajną jednostką CPU w niezawodny układ automatyki
 • Moduł systemu Smart7? jest wielkości karty kredytowej  

 Produkt Roku 2006 ? Nagroda Redakcji

 

13-bitowy przetwornik magnetyczny

Renishaw sp. z o.o.

Enkoder magnetyczny firmy Renishaw jest urządzeniem, w którym błyskotliwy pomysł zrealizowano z wykorzystaniem nowoczesnej technologii wytwarzania mikroukładów. Uzyskano w ten sposób produkt o doskonałych parametrach technicznych i użytkowych, bardzo potrzebny w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie serwomechanizmów. 13-bitowy przetwornik magnetyczny jest bardzo dokładny, bardzo szybki, wytrzymały na ekstremalnie trudne warunki pracy i tani.

Magnetyczny enkoder obrotowy firmy Renishaw składa się z dwóch oddzielnych części: magnesu oraz mikroukładu typu ASIC (Aplication Specific Integrated Circuit), zaprojektowanego specjalnie dla tego przetwornika. Mikroukład zawiera matrycę czujników hallotronowych, wytwarzających napięcie pod wpływem strumienia magnetycznego. Dzięki temu ASIC wykrywa zmiany gęstości strumienia podczas obrotu magnesu nad powierzchnią kostki krzemowej jako zawirowanie, wytwarzając napięcie zgodne z rozkładem pola magnetycznego. ASIC został tak zaprojektowany, żeby enkoder mógł poprawnie pracować w obszarze działania bardzo silnych pól magnetycznych.

Zmiany położenia magnesu powodują wytworzenie na wyjściu matrycy czujników hallotronowych napięciowych sygnałów typu sinus i cosinus, które są następnie przetwarzane w ASIC na bezwzględną wartość położenia kątowego.

Ze względu na wyżej wymienione zalety enkoder magnetyczny jest szczególnie przydatny w warunkach ekstremalnie trudnych. Przetwornik ten może być wykorzystany: w technice samochodowej, w urządzeniach dźwigowych, w przetwórstwie spożywczym, w metalurgii, w lotnictwie, w przemyśle obronnym, a w wersji całkowicie uszczelnionej może pracować nawet pod wodą (zdjęcie na dole z lewej).

 Enkoder magnetyczny może być również wykorzystany w zastosowaniach nietypowych. Przykładem jest tu zastosowanie do automatycznej kontroli załączania sprzęgła w superszybkich motocyklach startujących w wyścigach na dystansie 400 m (zdjęcie powyżej). Konieczność automatycznej kontroli sprzęgła staje się oczywista, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na starcie w ciągu ułamka sekundy obroty silnika wzrastają do 7 500/min., a na dystansie 400 m rekordzista na motocyklu o masie 360 kg osiągnął prędkość 316 km/h w czasie 6,7 s.

Przetwornik został zainstalowany na wale sprzęgłowym takiego właśnie silnika, więc stwierdzenie, że enkodery Renishaw jeżdżą na kontrolowanym wybuchu, jest bliskie prawdy.

13-bitowy przetwornik magnetyczny Renishaw został również w listopadzie 2006 r. Produktem Miesiąca NASA Tech Briefs ? oficjalnego magazynu NASA.

www.renishaw.pl

 • Rozdzielczość do 13 bitów (8192 impulsów na obrót)
 • Prędkość obrotowa do 60 000 obr/min
 • Rozszerzony zakres temperatury pracy od”>
 • Szczelność IP68
 • Bezdotykowy obrót
 • Masa końcówki magnetycznej 12 g