IGE+XAO: jednocyfrowy wzrost

Lekko ponad 20,5 mln EUR wyniósł skonsolidowany przychód Grupy IGE+XAO w 2006/2007 roku obrachunkowym. Uzyskany wynik był lepszy o 4,2% w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym. Na początku tego roku finansowego grupa utworzyła dwie spółki joint-ventures – EHMS (odpowiedzialną za rozwój i marketing oprogramowania dedykowanego produkcji wiązek elektrycznych) oraz S2E Consulting (konsulting i serwis w projektowaniu systemów i procesów elektrycznych). Poza tym IGE+XAO przejęło Compodatę – dostawcę kompleksowych konfiguratorów systemów programistycznych.