IEEE powołuje radę ds. automatyki projektów elektronicznych

    Dla celów związanych z koordynacją automatyzacji projektów elektronicznych (electronic design automation — EDA), dla ułatwienia podejmowania nowych inicjatyw, wspierania badań interdyscyplinarnych oraz rekrutowania nowych talentów InstytutInżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers’ — IEEE), a konkretnie Rada Działań Technicznych, planuje utworzenie nowej rady IEEE ds. Automatyzacji Elektronicznego Projektowania (Council for Electronic Design Automation — C-EDA), która zostanie formalnie powołana do życia w czerwcu 2005 r. Rada ta stanie się centralnym, interdyscyplinarnym ośrodkiem EDA IEEE. Działania związane wcześniej z EDA były do tej pory rozdzielone pomiędzy różne stowarzyszenia IEEE, a ich koordynacja była minimalna. 

    — Powołanie rady to duży krok w kierunku uświadomienia sobie, że EDA jest kluczową technologią w sektorze półprzewodników i systemów – mówi Giovanni De Micheli, były prezes Stowarzyszenia Obwodów i Czujników IEEE oraz dyrektor Ośrodka Zintegrowanych Systemów EPF w Lozannie, w Szwajcarii. — Technologia ta musi być dalej wspierana i rozwijana poprzez interdyscyplinarne badania i prezentowanie ich wyników młodym inżynierom, których obecność na tym polu jest konieczna dla ogólnego rozwoju przemysłu elektronicznego. 

    Do rady dołączy pięć towarzystw IEEE: Stowarzyszenie Anten i Propagacji (Antennas and Propagation Society), Stowarzyszenie Obwodów i Systemów (Circuits and Systems Society), Stowarzyszenie Komputerów (Computer Society), Stowarzyszenie Urządzeń Elektronowych (Electron Devices Society) oraz Stowarzyszenie Monolitycznych Układów Scalonych (Solid State Circuits Society). Zakres działalności C-EDA obejmuje teorię, wdrażanie oraz użytkowanie wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) i związanych z nim narzędzi do projektowania zintegrowanych obwodów elektronicznych i systemów. Obejmuje to narzędzia do automatyzacji na wszystkich poziomach projektu, narzędzia analizowania i weryfikowania sprzętu oraz wbudowanego oprogramowania, aż po kompletne, pracujące systemy. C-EDA uczyni bardziej widocznymi działania organizacji sponsorowanych przez IEEE.