IBM wspiera autorskie rozwiązanie B3System – SRS

     

    Firma IBM podpisała z B3System S.A. porozumienie, którego przedmiotem jest wsparcie oferowanego przez giełdową spółkę autorskiego rozwiązania SRS.

    Założeniem projektu „New Routers”, który powstał na początku tego roku, jest szeroko pojęte wsparcie partnerów strategicznych w promowaniu oraz sprzedaży autorskich rozwiązań software’owych. Współpraca obejmuje zatem pomoc oferowaną przez IBM zarówno w rozwoju, sprzedaży jak i działaniach marketingowych Partnera.

    Rozwiązanie SRS jest systemem dostarczającym informację o wykorzystaniu pojemności infrastruktury sieci SAN. Powstał na bazie najnowszej wiedzy i wieloletnich doświadczeń w pracy z systemami informatycznymi oraz infrastrukturą sprzętową. Dzięki swojej funkcjonalności umożliwia przejrzystą prezentację informacji o stanie i wykorzystaniu elementów infrastruktury pamięci masowych. Śledzi wykonanie zleconych prac i zmian w konfiguracji infrastruktury SAN. Wykrywa błędy w konfiguracji infrastruktury oraz powiadamia wybrane grupy lub osoby o wystąpieniu zdefiniowanego zdarzenia w systemie np. przekroczenie poziomu zajętości.

    „Współpraca z IBM pozwoli namna zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Nowy produkt, oparty na autorskim rozwiązaniu software’owym oraz sprzęcie światowego lidera w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych, otworzy przed nami nowe możliwości. Liczymy, że dzięki kooperacji obu firm poszerzymy nasze dotychczasowe kanały sprzedaży oraz rynki zbytu” – powiedział Piotr Kulicki, Dyrektor Działu Integracji B3System S.A.