HP za 5,2 mln dol. zapewni informatyczne wsparcie w ZAK

  HP podpisał kolejny 55-cio miesięczny kontrakt o wartości 5,2 milionów dolarów na świadczenie usług outsourcingowych IT w ZAK SA.

  Jest to kolejne wdrożenie HP w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów, obejmującej 10 spółek kontrolowanych przez Azoty Tarnów i będącej jedną z największych chemicznych grup kapitałowych w Polsce. Umowa stanowi kontynuację inwestycji HP w branży chemicznej, po zawarciu w 2009 roku sześcioletniego kontraktu na utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej w spółce Azoty Tarnów. Czytaj więcej: HP przejmuje informatyczne wsparcie procesów biznesowych Azotów Tarnów

  – Projekt ten pozwala na usprawnienie zarządzania obszarem IT w Zakładach Azotowych, dzięki czemu spółka może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności – mówi Artur Wieretiło, Dyrektor Działu Usług HP Polska.

  Kontrakt obejmuje kompleksową odpowiedzialność za utrzymanie biznesowych systemów informatycznych oraz zarządzanie systemem IT w ZAK SA (zarówno infrastrukturą jak i oprogramowaniem). W ramach umowy HP przeprowadzi projekty transformacyjne mające na celu optymalizację zarządzania środowiskiem informatycznym klienta.

  Zgodnie z ustaleniami 13-osobowy dział informatyczny ZAK zostanie przejęty przez HP i włączony do grupy pracującej dla GK Azoty Tarnów. Siedmiu pracowników zasili centrum kompetencyjne SAP Practice w BAS Polska. Realizacja projektu będzieprzebiegać na analogicznych warunkach jak w umowie outsourcingowej podpisanej między Azotami Tarnów i HP w 2009 roku. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zmierza do transformacji i konsolidacji informatycznej, a zawarcie umowy z HP będzie w tym procesie kolejnym krokiem. Proces konsolidacji IT zapewni standaryzację i optymalizację procesów biznesowych, wiarygodność, porównywalność i odpowiednią jakość danych, szybkość prowadzenia analiz, niezawodność i łatwość tworzenia raportów; dedykowaną dostępność informacji zarządczych.

  W Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów zostanie też utworzone Centrum Usług Wspólnych mających na celu obsługę procesów finansowych oraz kadrowo-płacowych dla całej Grupy. HP w ramach kolejnego kontraktu o wartości 1,1 miliona dolarów dostarczy rozwiązania informatyczne oparte w dużej mierze o system SAP wykorzystywany przez Spółki. Zadaniem HP będzie reimplementacja funkcjonalności FI/CO/MM/HR systemu SAP oraz OpenText zgodnie z przeprowadzonym wcześniej projektem utworzenia takiego Centrum. Transformacja systemu ma wspierać długoterminowe plany rozwoju Grupy.