Hannover Messe 2007

W Hanowerze między 15 a 20 kwietnia odbyły się Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle. Słynne Hanower Messe, niejednokrotnie nazywane najważniejszą imprezą tego typu na świecie, ściągnęło do siebie 230 tysięcy odwiedzających i 6 400 wystawców, w tym 52 firmy z Polski.

Ta rozmowa świata o przyszłości przemysłu to decydująca rozgrywka, w której rozstrzyga się ?być albo niebyć? projektów oraz inwestycji.

Obecność na targach to nie tylko sprawa prestiżu, to także szansa na zdobycie poparcia dla projektów i zdobycie partnerów handlowych.

Targi odwiedził Michael Majchrzak, wydawca i Anna Jezierska, redaktor Control Enginneering Polska.

W tym roku tematem wiodącym była energia. W rozmowach brali udział między innymi: niemiecki minister gospodarki Michael Glos oraz dyrektor naczelny ministerstwa energii i zasobów naturalnych Turcji Budak Dilli.

– Energia będzie najważniejszym tematem najbliższych 10 lat ? stwierdza doc. dr hab. inż. Marek Kitliński z Politechniki Gdańskiej.

Jaka będzie rola automatyki w rewolucji energetycznej? Hanower Messe 2007 zainspirowały nas do podjęcia dyskusji o szansie dla automatyki wynikającej ze światowych transformacji związanych z przemysłem energetycznym, a zebrane informacje opatrzone komentarzem ekspertów zostaną opublikowane w wydaniu wrześniowym, który będzie dystrybuowany podczas targów Energetab.

Walka o rynek zbytu jest agresywna, uczestniczą w niej już nie tylko firmy zachodnie i amerykańskie, ale także azjatyckie, a ostatnio przystępują do niej także takie kraje jak Czechy. Ma to swoje odzwierciedlenie na targach, dlatego z ich uczestnikami podjęliśmy dyskusję, jak w tych rozgrywkach wygrać, jak wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązanie i zadaliśmy tak naprawdę najważniejsze pytanie – ile to kosztuje. Pokusiliśmy się o zebranie wypowiedzi ekspertów z firm, z którymi udało nam się podczas targów porozmawiać. Artykuł ten ukaże się już w lipcowym wydaniu Control Engineering Polska.

Często czytając o rozwiązaniu, postrzeganym jako najnowsza technologia, znajdowałam informację ?zaprezentowane na targach w Hanowerze w ? roku i tu widniała data z przed dwóch, trzech lat?. Im częściej spotykałam się z tym stwierdzeniem, tym moja ciekawość była większa. Mogę tylko powiedzieć, że nie zawiodłam się i teraz wiem, co znaczy stwierdzenie, że targi w Hanowerze są oknem na świat przemysłu.

Extra online

 PODSUMOWANIE HANNOVER MESSE 2007
(16-20 kwietnia 2007)

 NAJWYŻSZE OCENY DLA TEGOROCZNEJ EDYCJI

TARGÓW HANNOVER MESSE  

  • Liczba gości targów wzrosła o ponad 10%
  • Zaplanowano inwestycje o łącznej wartości kilku miliardów EUR
  • Impreza umocniła swą pozycję jako kongresu technologicznego na światową skalę
  • Wystawcy są w pełni usatysfakcjonowani z efektów udziału w HANNOVER MESSE 2007
  • TectoYou przyciągnęło młodzież i zebrało pochlebne opinie


Targi HANNOVER MESSE potwierdziły i umocniły swą pozycję światowego lidera wśród międzynarodowych imprez technologicznych. W halach targowych panowały wyjątkowo pozytywne nastroje: wyczuwalna otwartość na innowacyjne rozwiązania i gotowość do inwestowania w nowe technologie. Na tegoroczną imprezę przybyli przedstawiciele wszystkich najważniejszych gałęzi przemysłu, by w sprzyjającej atmosferze wyznaczyć nowe kierunki rozwoju i zaprezentować swe cele biznesowe. Rekordowe statystyki targów oraz wyjątkowo duża liczba pokazanych innowacji produktowych przekroczyły zarówno oczekiwania odwiedzających, jak i samych wystawców. HANNOVER MESSE po raz kolejny stały się platformą prezentacji osiągnięć światowego rynku oraz inspiracją do jego dalszego rozwoju. 

?Targi HANNOVER MESSE 2007 dały impuls do rozwoju gospodarki dzięki zaplanowanych na nich inwestycjach o wartości kilku miliardów EUR. Dało się wyraźnie zauważyć, że branże technologiczne mają duży potencjał rozwoju i zamierzają go wykorzystać, odważnie stawiając czoła wyzwaniom przyszłości? ? podsumował imprezę Sepp D. Heckmann, prezes zarządu Deutsche Messe, organizatora targów. ? ?HANNOVER MESSE bezsprzecznie udowodniły, że są najważniejszym wydarzeniem technologicznym na świecie. Odegrały też ważną rolę siły napędowej dla niemieckiej gospodarki i eksportu?. 

Wzrost liczby odwiedzających specjalistów HANNOVER MESSE 2007

HANNOVER MESSE cieszyły się w tym roku ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających i osiągnęły świetny wynik pod względem liczb gości. Do Hanoweru przybyło ponad 230 tysięcy osób – o 10% więcej niż w porównywalnym roku 2005. Aż o 12% wzrosła liczba gości z Niemiec, o 8% zaś ? liczba specjalistów zagranicznych, którzy przyjechali na imprezę. Rekordowo ? bo aż o 14% – wzrosła liczba gości z południowych rejonów Niemiec: Bawarii i Badenii Wirtembergii. Jeśli chodzi o osoby zza granicy, to duży przyrost odnotowano w przypadku zwiedzających z Ameryki i Europy Środkowo-Wschodniej. Odsetek gości spoza obszaru Niemiec wyniósł około 30% ogółu przybyłych. Najwięcej zwiedzających zagranicznych przybyło z Indii, Holandii, Turcji, Szwecji, Danii oraz z Włoch.

Jeśli chodzi o analizę w podziale na branże, to odnotowano duży wzrost liczby specjalistów z sektora budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki oraz z branży spożywczej. 73 tysiące osób przybyłych w tym roku po raz pierwszy na HANNOVER MESSE to dowód na to, że impreza przyciąga przedstawicieli wielu nowych grup docelowych. Warto podkreślić też fakt, że znacznie wzrósł odsetek osób decyzyjnych: do Hanoweru przyjechało aż o 30% więcej osób odpowiedzialnych za decyzje zakupowe w zakresie technologii, czyli w sumie ponad 21 tysięcy potencjalnych klientów.

Ciekawe okazały się wyniki tegorocznych ankiet przeprowadzonych wśród zwiedzających. Aż 42% gości przyjechało do Hanoweru w poszukiwaniu innowacji produktowych, co potwierdza unikatową pozycję targów jako platformy prezentacji nowości i inauguracji licznych premier. Przez 5 dni trwania imprezy zawarto 5,5 miliona kontaktów biznesowych. Goście imprezy podkreślali przede wszystkim wszechstronność i międzynarodowe znaczenie targów oraz obecność na nich światowych liderów z branży ? te elementy zostały najwyżej ocenione w ankietach. 

Brama na światowe rynki

Międzynarodowy charakter targów widać też po stronie wystawców. Procent firm z zagranicy, które wykupiły stoiska na imprezie, był jeszcze wyższy niż procent zwiedzających przybyłych do Hanoweru spoza granic Niemiec. Spośród obecnych na tegorocznych targach 6 400 wystawców aż 3 222 przyjechało z zagranicy; były to firmy z 68 krajów świata. Ten wynoszący ponad 50% udział firm zagranicznych to rekordowy wynik w 60-letniej historii HANNOVER MESSE potwierdzających ich rangę jako imprezy międzynarodowej w pełni znaczenia tego słowa.

Wśród firm zagranicznych najliczniej reprezentowana była Europa, zaraz po niej uplasowały się Azja oraz Ameryka. Najwięcej wystawców ? nie licząc przedsiębiorców niemieckich – przybyło w tym roku do Hanoweru z Włoch, Chin oraz z Turcji ? kraju partnerskiego HANNOVER MESSE 2007. Targi pełnią dla wielu firm rolę bramy na światowe rynki: umożliwiają im wejście na arenę międzynarodową. Tu globalizacja staje się rzeczywistością. 

Efektywne zarządzanie energią w centrum uwagi

Obszary wytypowane w tym roku na tematy wiodące HANNOVER MESSE 2007 okazały się wyborem trafionym: w pełni odpowiadały one zainteresowaniom zwiedzających. Kluczowymi zagadnieniami były: energetyka, automatyka przemysłowa, napędy i sterowanie oraz badania i rozwój. Po raz kolejny udowodniono, że HANNOVER MESSE są najważniejszym barometrem sytuacji w gospodarce, wyznacznikiem nowych trendów oraz platformą prezentacji rozwiązań jutra.

Tematem, który powracał w licznych rozmowach, prezentacjach i pokazach było optymalne wykorzystanie energii i efektywne nią zarządzanie. Wystawców i zwiedzających połączył tak aktualny dziś problem racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze źródeł energii. Zorganizowana w ramach HANNOVER MESSE impreza ENERGY – Międzynarodowe Targi Wytwarzania Energii ze Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenia w Energię oraz Przesyłu i Dystrybucji Energii ? cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Nie bez powodu: jest to jedyne tego typu wydarzenie na świecie prezentujące pełne spektrum rozwiązań zarówno w zakresie konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii. Przedstawiciele branży dobrze wykorzystali swą wizytę na targach uczestnicząc w towarzyszących ENERGY licznym forom, kongresom i pokazom. Punktem kulminacyjnym był z pewnością World Energy Dialogue ? międzynarodowa debata na szczycie przedsiębiorców, polityków oraz ekspertów z dziedziny energetyki z całego świata na tematy związane z możliwością zwiększenia efektywności wykorzystania różnych źródeł energii. Eksperci doszli do ciekawego wniosku: tylko globalne rozwiązania są w stanie sprostać rosnącym wyzwaniom w energetyce. Tylko przy ścisłej międzynarodowej współpracy i z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych można osiągnąć sukces: stworzyć rezerwy energetyczne konieczne do utrzymania wzrostu gospodarczego, osiągnięcia dobrobytu i spełnienia wymogów ochrony środowiska. ?World Energy Dialog pokazał, że dysponujemy wiedzą, technologiami i strategiami umożliwiającymi pozyskiwanie energii w sposób przyjazny dla środowiska oraz stworzenie długoterminowej polityki ochrony klimatycznej. Innowacyjne produkty i technologie pozwolą nam korzystać z energii nie niszcząc przyrody.? ? skonstatował Sepp D. Heckmann, prezes zarządu Deutsche Messe.

Efektywne wykorzystanie energii stało się też jednym z kluczowych tematów w obszarze HANNOVER MESSE poświęconym napędom i automatyce. W ramach Motion, Drive & Automation – Międzynarodowych Targów Techniki Napędów i Technologii Płynów pokazano przełomowe rozwiązania w zakresie optymalizacji wykorzystania energii w napędach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Nacisk położono też na efektywność kosztową innowacyjnych napędów ? kryterium to jest bowiem coraz istotniejsze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Również w przypadku automatyki bardzo ważnym faktorem staje się optymalizacja kosztów i wydajności. Kluczowymi kwestiami były też w tym roku komunikacja i bezpieczeństwo. Ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się pokazy na żywo w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych.  

Na HANNOVER MESSE 2007 nie mogło zabraknąć obszaru Research & Technology – Rynek Innowacyjnych Rozwiązań, w ramach którego prezentowane są najnowszeosiągnięcia badawczo-rozwojowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku innowacyjne materiały, nowoczesne tworzywa kompozytowe o szczególnych właściwościach fizycznych oraz technologie z zakresu bioniki i adaptroniki. Targi po raz kolejny spełniły ważną rolę: stały się platformą transferu wiedzy i technologii ? forum dialogu między przedstawicielami nauki i przemysłu. 

Promocja technologii wśród młodzieży ? udany start nowej inicjatywy

Nowy program TectoYou mający inaugurację na tegorocznych HANNOVER MESSE to inicjatywa, której celem jest propagowanie nowoczesnych technologii i zawodów technicznych wśród młodych ludzi. Ten naukowo-warsztatowy program ? zainicjowany przez Deutsche Messe, Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI) oraz innych partnerów: firmy, organizacje oraz przedstawicieli polityki ? już w pierwszym roku działania okazał się dużym sukcesem. Grupy uczniów ze wszystkich zakątków Niemiec wykorzystały tę jedyną w swoim rodzaju okazję, by dowiedzieć się o możliwości pracy i perspektywach rozwoju w zawodach technicznych. ?Cieszymy się bardzo, że młodzież z takim zainteresowaniem i zaangażowaniem podchodzi do tematyki prezentowanej na TectoYou? ? podkreśla Sepp D. Heckmann. ? ?Od tych młodych ludzi zależy bowiem przyszłość Niemiec jako kraju nowoczesnych technologii. Ze względu na tę ważną rolę inicjatywy będziemy dalej ją rozwijać i rozbudowywać jej zakres?.

Wystawcy z dużym zaangażowaniem wspierali inicjatywę TectoYou. Niektóre przedsiębiorstwa wyczarterowały busy, by przywieźć uczniów na HANNOVER MESSE: firma Bosch-Rexroth zaprosiła 1600 uczniów, Kaeser ? 550, Siemens ? 500, a Rittal ? 450. Dodatkowo zainicjowano wiele działań promujących młodych absolwentów kierunków technicznych. Dietmar Harting, prezes spółki Harting i członek rady wystawców HANNOVER MESSE, tak podsumował to przedsięwzięcie: ?Jako członek rady wystawców chciałbym podkreślić, że inicjatywa TectoYou odniosła ogromny sukces: idea przyjęła się wśród młodych ludzi, co widać było nie tylko na terenie hali 11. Na całych terenach targowych i przy bardzo wielu stoiskach kłębiły się duże grupy młodzieży. Z podziwem patrzyłem, z jak wielkim zainteresowaniem i otwartością młodzi ludzie podchodzą do innowacyjnych technologii i jak dociekliwe i wnikliwe stawiają pytania.?

HANNOVER MESSE uważane są za najważniejsze na świecie wydarzenie z branży nowych technologii i za wysokiej rangi międzynarodową platformę dialogu ludzi biznesu i  polityki. W tym roku na targi przybyli politycy z pierwszych stron gazet. Kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz premier Turcji ? kraju partnerskiego targów ? Recep Tayyip Erdogan wspólnie zainaugurowali imprezę. Do Hanoweru przybyli ponadto liczni ministrowie, przedstawiciele władz krajów związkowych, sekretarze stanu oraz przedstawiciele samorządów regionalnych, by w rozmowach z wystawcami dowiedzieć się jak najwięcej o przełomowych rozwiązaniach i innowacyjnych technologiach. Szansę tę wykorzystali też liczni politycy zagraniczni ? na targi przybyły delegacje z wielu krajów, w tym przedstawiciele niemal wszystkich najlepiej rozwiniętych gospodarek świata.

 Ponad 1 000 imprez towarzyszących nadało HANNOVER MESSE rangę największego światowego kongresu technologicznego. Jednym z ważniejszych wydarzeń był z pewnością Turecko-Niemiecki Szczyt Gospodarczy, który zgromadził ponad 800 uczestników. Impuls do rozwoju stosunków bilateralnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych dało teżUkraińsko-Niemieckie Spotkanie Gospodarcze, Japońsko-Niemieckie Forum Gospodarcze czy Dzień Handlu Zagranicznego Dolnej Saksonii, w którym udział wzięli przedstawiciele krajów Afryki Północnej. Dużym sukcesem okazała się też czwarta inicjatywa promocji kobiet pod hasłem ?WomenPower?. Ponad 550 uczestników i uczestniczek dyskutowało o tematach związanych z równowagą między życiem prywatnym i zawodowym, nowymi modelami pracy i możliwością pogodzenia rodziny i kariery. 

Turcja ? kraj partnerski targów

Turcja ? tegoroczny kraj partnerski targów – zaprezentowała się jako godny zaufania i otwarty na innowacje kontrahent. Pokazała bogactwo swej gospodarki oraz wskazała na liczne możliwości współpracy biznesowej. Na HANNOVER MESSE 2007 przybyło 326 wystawców z Turcji. Koncepcja stworzenia stoiska centralnego w hali 26 oraz tematycznych stoisk zbiorczych w różnych obszarach tematycznych targów okazała się bardzo udana: tureccy wystawcy byli obecni we wszystkich zakątkach targów. Z Turcji do Hanoweru przybyli liczni przedstawiciele polityki, biznesu i przemysłu. Wśród gości imprezy byli między innymi Ali Coşkun ? minister przemysłu i handlu oraz Mehmet Hilmi Güler ? minister ds. energetyki. Niemiecko-tureckie partnerstwo okazało się owocne dla obu stron.  

Plany i perspektywy na rok 2008

W roku 2008 energetyka znów będzie z pewnością jednym z najważniejszych tematów na HANNOVER MESSE. Kontynuacją tegorocznych Międzynarodowych Targów Branżowych Projektowania, Budowy, Eksploatacji i Automatyzacji Sieci Rurociągów i Kanałów Przesyłowych Pipeline Technology będzie impreza pod nazwą Power Plant Technology poświęcona rozwiązaniom dla dynamicznie rozwijającego się sektora dostawców energii w systemie średniej wielkości elektrowni rozproszonych. 

Sprzyjający klimat polityczny

Na tegorocznych targach Energy w ramach HANNOVER MESSE dużo uwagi poświęcono elektrowniom wiatrowym. W latach kolejnych problematyka pozyskiwania energii z wiatru będzie prezentowana co roku naprzemiennie w Hanowerze i w Husum. Na takie rozwiązanie zgodzili się organizatorzy targów w Hanowerze, Husum i Hamburgu przy wsparciu Niemieckiego Związku ds. Energii Wiatrowej oraz VDMA. Decyzja ta to spełnienie licznych postulatów płynących ze strony wystawców oraz zwiedzających związanych z branżą energetyczną i interesujących się tą tematyką.

 Krajem partnerskim HANNOVER MESSE 2008 będzie Japonia ? prawdziwe mocarstwo techniczne. Dołączy ona po Rosji, Indiach i Turcji do szacownego grona partnerów hanowerskiej imprezy. Japonia została wybrana po ustaleniach na najwyższym szczeblu: w styczniu tego roku w Berlinie odbyło się bowiem spotkanie kanclerz Angeli Merkel z premierem Japonii Shinzo Abe.

 Motto przyszłorocznych targów brzmi ?Kooperacja poprzez innowacje?. Odbędą się one w dniach 21 kwietnia (poniedziałek) do 25 kwietnia (piątek) w Hanowerze.

<//b><//b></><//>

HANNOVER MESSE – największy międzynarodowy kongres technologiczny