Hamilton Sundstrand kupił PZL Wrocław

  Agencja Rozwoju Przemysłu SA i Hamilton Sundstrand podpisały ostateczną umowę sprzedaży PZL Wrocław Hamilton Sundstrand (HS), poprzez wyznaczony podmiot stowarzyszony. HS jest teraz właścicielem 100 proc. akcji wrocławskiej spółki.
  Inwestor planuje w okresie 5 lat podwojenie uzyskiwanego przez PZL Wrocław poziomu sprzedaży oraz zrealizowanie programu inwestycyjnego na poziomie co najmniej 65 mln zł. Spółka będzie działała jako HS Wrocław.

  Podpisanie umowy ostatecznej sprzedaży PZL Wrocław było możliwe po spełnieniu między innymi następujących warunków: spłaty z ceny sprzedaży udziałów PZL Wrocław wierzycieli publicznoprawnych PZL-Hydral, zwolnieniu przez nich zabezpieczeń ustanowionych na majątku PZL Wrocław, jak również rozliczeniu wszystkich zaległych zobowiązań PZL Hydral S.A. poprzez umorzenie ich niespłaconej części.

  – Pozyskanie inwestora branżowego o takim potencjale i pozycji jest dla wrocławskich zakładów gwarancją zwiększenia i unowocześnienia produkcji oraz znalezienia nowych rynków zbytu. Jestem przekonany, że w ciągu kilku lat PZL Wrocław stanie się jednym z najważniejszych przedsiębiorstw branży lotniczej w naszym regionie – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP.

  PZL Wrocław zajmuje się produkcją układówpaliwowo-regulacyjnych do silników lotniczych oraz układów, wyrobów i detali hydraulicznych sterowania i kontroli lotu do samolotów i śmigłowców. Zatrudnia 500 osób. Działalność spółki pozwoli uzupełnić ofertę polskich zakładów lotniczych powiązanych z HS.

  – To przejęcie dopełnia możliwości Hamilton Sundstrand i daje nam dobrą pozycję do rozwoju w regionie- powiedział Mike Dumais, wiceprezes Hamilton Sundstrand ds. operacyjnych. – Wrocław oferuje wykwalifikowanych, dynamicznych i zmotywowanych pracowników, a sam PZL ma wybitne doświadczenie w projektowaniu i produkcji na potrzeby przemysłu lotniczego i kosmonautycznego. HS Wrocław będzie świetnym uzupełnieniem polskich zakładów należących do UTC i jest to znaczący krok w stronę wzmacniania naszej działalności w Europie – dodał.

  Spółka PZL Wrocław powstała w 2004 r. poprzez wydzielenie i skoncentrowanie w niej podstawowejdziałalności i majątku produkcyjnego Kombinatu "PZL Hydral". W 2009 r. ARP i HS rozpoczęły negocjacje w sprawie prywatyzacji wrocławskiego PZL, które zakończyły się 7 września br. podpisaniem umowy przedwstępnej. Jej zawarcie było możliwe dzięki wydanej w dniu 4 sierpnia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikowanego przez władze polskie projektu restrukturyzacji Kombinatu "PZL-Hydral" S.A. Komisja uznała planowane umorzenie zobowiązań "PZL Hydral" względem podmiotów publicznych za wsparcie niestanowiące pomocy publicznej, spełniające test prywatnego wierzyciela.

  Hamilton Sundstrand specjalizuje się w produkcji lotniczej i na potrzeby astronautyki i posiada zakłady w 20 krajach. Roczne przychody firmy przekroczyły w 2009 r. 5,6 mld dol. HS jest częścią notowanej na nowojorskiej giełdzie grupy United Technologies Corporation – światowego lidera w branży lotniczej i budowlanej, który z sukcesem realizuje swoje projekty w Polsce (obecnie zatrudnia 7000 osób). Jest m.in. właścicielem Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, WSK "PZL Rzeszów" oraz Pratt&Withney w Kaliszu.