GUS: wykorzystanie mocy produkcyjnych w I kw. na poziomie 72 proc.

    Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa w I kwartale 2011 r. wynosi 72 proc., co stanowi spadek o 4 pkt proc. w porównaniu z IV kwartałem 2010 roku – poinformował w raporcie Główny Urząd Statystyczny (GUS).
    "W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych u producentów: skór i wyrobów ze skór wyprawionych, metali, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep" – napisano w raporcie.

    Z badań GUS wynika, że w styczniu 2011 roku 7,3 proc. respondentów (6,6 proc. w styczniu 2010 roku) deklaruje, że nie napotyka barier w prowadzeniu swojej bieżącej działalności. W pozostałych firmach najczęściej zgłaszanymi barierami są: niedostateczny popyt na rynku krajowym (56 proc. przedsiębiorstw w styczniu br., 60 proc. przed rokiem), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (49 proc. przedsiębiorstw w styczniu br., 54 proc. przed rokiem), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (46 proc. przedsiębiorstw w styczniu br., 41 proc. przed rokiem).

    GUS podaje, że w największym stopniu spadło znaczenie niedostatecznego popytu na rynku zagranicznym z 46 proc. w styczniu 2010 roku do 33 proc. w styczniu 2011 roku.