GUS: wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł we wrześniu do plus 16

    Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się we wrześniu na poziomie plus 16 wobec plus 17 w sierpniu ? podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.
    Poprawę koniunktury sygnalizuje 28% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie ? 12% (w sierpniu odpowiednio: 29% i 12%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacjanie ulega zmianie.
    Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był we wrześniu pozytywnie i wyniósł plus 36 wobec plus 37 miesiąc wcześniej. Wśród badanych przedsiębiorstw 42% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 6% ? jej pogorszenie (w sierpniu odpowiednio 42% i 5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.