Grupa Zamel Cet gra fair

    Firmy Zamel i Cet zostały nagrodzone tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play 2008”. Już drugi rok z rzędu firmę Zamel wyróżniono za „czystą grę”. Idea programu polega na nagradzaniu przedsiębiorstw, dla których priorytetem w działalności jest rzetelność i etyka. Gala finałowa, w trakcie której wręczono nagrody, odbyła się 5 grudnia 2008 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie. Organizatorem programu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

    Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" otrzymują firmy, które kierują się zasadami etyki w codziennej działalności gospodarczej. Dla organizatorów szczególne znaczenie ma aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach charytatywnych, rzetelne postępowanie wobec klientów i swoich pracowników, a także przyjazna działalność dla środowiska naturalnego.

    Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” ma dwuetapowy przebieg, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska. W I etapie weryfikowane są informacje dotyczące m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie odbywa się audyt certyfikacyjny w firmach. Weryfikacja firm prowadzona jest przy współpracy z urzędami: wojewódzkimi, marszałkowskimi, pracy, a także bankami, organizacjami przedsiębiorców, Urzędem Skarbowym, ZUS oraz inspekcją pracy. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firm.

    Grupa Zamel Cet realizuje politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, dbając o swoje otoczenie biznesowe, lokalne i pracowników. Tegoroczny tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play 2008” jest już drugim z rzędu wyróżnieniem przyznanym za etyczne postępowanie firmy. Zamel uhonorowano także tytułem “Lodołamacza” za umiejętność łączenia sukcesów ekonomicznych z pomocą niepełnosprawnym i działalnością na rzecz lokalnego środowiska. Firma jest posiadaczem “Złotego znaku” przyznawanego w kampanii zorganizowanej przez osoby niepełnosprawne “W pełni zaradni”.