Grupa Śnieżki prognozuje na 2005 r. przychody powyżej 400 mln zł

    Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" (FFiL "Śnieżka") prognozuje osiągnięcie w 2005 roku dwucyfrowego wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do wartości powyżej 400,0 mln zł (wg międzynarodowych standardów rachunkowości) oraz wzrost marży zysku operacyjnego do poziomu ponad 10% – wynika z komunikatu opublikowanego przez spółkę w poniedziałek.
    Grupa Śnieżka miała 0,95 mln zł straty netto w IV kw. 2004 roku, a 0,41 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody grupy wyniosły 52,67 mln zł wobec 49,61 mln zł rok wcześniej.
    Narastająco w I-IV kw. 2004 roku grupa miała 28,05 mln zł zysku wobec 19,31 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 358,17 mln zł wobec 297,71 mln zł.