Grupa Bosch poprawiła obroty i wynik operacyjny

    Wg wstępnych danych, Grupa Bosch na świecie zwiększyła obroty w 2013 r. o 2,7%, do 46,4 mld euro, i to pomimo słabej koniunktury gospodarczej (rok temu 45,2 mld euro). Silna waluta europejska znacząco obciąża obroty przedsiębiorstwa ujemnymi efektami różnic kursowych w wysokości ok. 1,5 mld euro. Na ogólnie lepsze dochody negatywnie wpływała utrzymująca się także w 2013 r. trudna sytuacja działu branżowego Bosch Solar Energy. Wiosną ub. roku przedsiębiorstwo zadecydowało o zakończeniu działalności w obszarze fotowoltaiki krystalicznej.

    Wstępne dane wskazują, że zysk operacyjny EBIT (przed odliczeniem podatków i odsetek) Grupy Bosch, liczony bez dodatkowych obciążeń ze strony fotowoltaiki, wynosi ok. 6% obrotu. Oznacza to wzrost o ok. 1% w porównaniu do roku 2012. Uwzględniając dodatkowe obciążenia z tej strony (ok. 1,3 mld euro), EBIT wynosi ok. 3% obrotu.

    – Liczne podjęte przez nas działania mające na celu poprawę rentowności przynoszą rezultaty. Postęp w przypadku zysku operacyjnego przekroczył nawet nasze oczekiwania, mówi Volkmar Denner, prezes Robert Bosch GmbH. W roku 2014 Bosch będzie w dalszym ciągu pracował nad poprawą konkurencyjności oraz przyszłym rozwojem.

    Przedsiębiorstwo poinformowało, że zamierza wykorzystać istniejący potencjał wzrostu i pozyskać nowe segmenty rynku. Istotnymi dla Grupy Bosch trendami przyszłości są efektywność energetyczna oraz integracja z Internetem. Ważnymi trendami społecznymi są starzejące się społeczeństwo o dużej silne nabywczej w krajach uprzemysłowionych oraz dynamiczny przyrost klasy średniej w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej. Bosch pracuje także nad przyszłością rozwiązań w motoryzacji. Zakłada się, że samochody przyszłości będą elektryczne, zautomatyzowane i zintegrowane z siecią. W 2013 r. Bosch wprowadził na rynek wiele produktów i usług odpowiadających na wymienione trendy. Należą do nich oszczędne układy wtryskowe do silników benzynowych i Diesla, układy wspomagające, jak np. układ stabilizacji dla motocykli, systemy informacyjno-rozrywkowe, usługi telematyczne pomocne w zarządzaniu flotami pojazdów oraz zastosowania w dziedzinie robotyki.

    Bosch zamierza pozyskać nowe segmenty rynku dzięki rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb świata zintegrowanego z Internetem.