Gospodarka: 3 x więcej

    Więcej projektów, więcej inwestycji, więcej nowych miejsc pracy ? to podsumowanie ubiegłorocznych prac Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). W 2007 roku agencja zamknęła 57 projektów inwestycyjnych, dzięki którym ma powstać blisko 18 tysięcy miejsc pracy. Napływ kapitału z tego tytułu ma przekroczyć 1,3 mld EUR. W porównaniu do 2006 roku PAIiIZ odnotowała wzrost na wszystkich polach działalności. Agencja zrealizowała o 14 projektów więcej niż rok wcześniej i przyciągnęła o 200 mln EUR więcej kapitału inwestycyjnego. Najwięcej zainwestowały w ubiegłym roku firmy amerykańskie ? 387 mln EUR. Japonia, druga pod względem zainwestowanego kapitału (280 mln EUR), zanotowała spadek z pierwszego miejsca, którym cieszyła się w 2006 roku. Na trzeciej pozycji uplasowała się Wielka Brytania (77 mln EUR). Firmy japońskie podjęły natomiast na równi z amerykańskimi najwięcej decyzji inwestycyjnych (po osiem). Inwestorzy najchętniej lokowali swoje inwestycje na Dolnym Śląsku (10), na Mazowszu (8) i w województwie łódzkim (8). Spośród 57 projektów najwięcej (13) dotyczyło branży elektronicznej.