GE Energy z serwisem turbin

    GE Energy wprowadza nową usługę w postaci pełnego pakietu serwisowego dla turbin wiatrowych. Nowy pakiet serwisowy o nazwie Full Service Agreement (FSA) może zapewnić kompleksowe wsparcie dla właścicieli turbin, zaspakajając wszystkie ich potrzeby remontowe i eksploatacyjne. W chwili obecnej pakietem serwisowym FSAmogą być objęte wszystkie nowe turbiny wiatrowe GE 2.5xl o mocy 2,5 MW, instalowane w Europie. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zasięgu umowy serwisowej również na inne kraje poza Europą i objęcie nią wszystkich modeli turbin.
    FSA bazuje na istniejących pakietach serwisowych GE, ale stanowi kolejny etap wsparcia udzielanego klientom, którzy chcą współdzielić dodatkową odpowiedzialność za działanie turbiny z pierwotnym producentem tego sprzętu (OEM). Ten kompletny pakiet obejmuje wszystkie zaplanowane działania konserwatorskie, takie jak zdalny monitoring i rozwiązywanie problemów, usługi rutynowe, obsługę profilaktyczną, wsparcie w terenie oraz w zakresie dostawy części; jak również niezaplanowaną obsługę, obejmującą na przykład inspekcje i naprawy w górnej części konstrukcji, monitorowanie stanu konstrukcji rozwiązania przedłużające żywotność turbin.
    Podobnie, jak w przypadku poprzednich ofert serwisowych GE, kluczową cechą FSA jest gwarantowana dostępność turbiny wiatrowej, która może pomóc jej właścicielom zmaksymalizować zwrot z inwestycji przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka operacyjnego. FSA daje klientom możliwość współpracy z GE w celu osiągnięcia zwiększonej produkcji energii w skali roku.
    Obecnie na świecie jest zainstalowanych ponad 200 turbin wiatrowych GE 2.5xl, które łącznie przepracowały już ponad milion godzin. Całkowita zainstalowana flota turbin GE liczy ponad 13.500 turbin.