Frost&Sullivan: nowe podejście do mobilności

  W ostatnim czasie można zaobserwować postępującą zmianępodstawowych założeń mobilności w sektorze motoryzacyjnym na świecie. Producenci samochodów coraz częściej określają siebie mianem dostawców usług związanych z przemieszczaniem się. W konsekwencji starają się wprowadzać nowe modele biznesowe, takie jak współużytkowanie samochodów (ang. car sharing) czy dostarczanie rozwiązań mobilnych na życzenie. Firmy transportowe rozszerzają swoją ofertę obejmującą usługi mobilności dla przedsiębiorstw. Kolej natomiast przoduje w mobilności zintegrowanej proponując rozwiązania pozwalające na elastyczne korzystanie z transportu na podstawie jednego biletu.

  Postęp technologiczny umożliwia powstawanie coraz bardziej inteligentnych, zintegrowanych powiązań transportowych w celu ograniczenia szkodliwej emisji spalin, a także zmniejszenia liczby wypadków i zagęszczenia ruchu. W branży motoryzacyjnej zaś następuje rozwój technologii umożliwiających łączność w pojazdach. Ponadto zmienia się sposób nabywania pojazdów: coraz większą popularność przy sprzedaży samochodów przez internet zyskuje model "wielokoanałowości" – "omnichannel" oraz marketing cyfrowy.

  Obecnie nowe pojazdy sprzedawane są wciąż w większości tradycyjnymi kanałami. Następuje jednak ewolucja modelu "omnichannel", gdzie proces zakupu będzie prowadzony online, włączając finansowanie i ubezpieczenie pojazdu bez konieczności wizyty w salonie. Ponadto w przyszłości na sprzedaż samochodów będą miały wpływ media społecznościowe, moda oraz elektronika użytkowa.

  – Ciągły postęp urbanizacyjny na świecie prowadzi do wzrostu gęstości zaludnienia, co wymusza powstawanie nowych, ale przede wszystkim praktycznych rozwiązań mobilnych, a także sprzyja wzrostowi potencjału ekonomicznego, mówi Sarwant Singh, Partner w globalnej firmie doradczej Frost & Sullivan. – Dobrym przykładem jest Londyn, który generuje 20% brytyjskiego PKB, mimo że mieszka tam tylko 12% populacji kraju. Ma to konsekwencje w zwiększonym wykorzystaniu transportu publicznego: 43% przejazdów w stosunku do 34% generowanych przez transport prywatny.

  Zmianom urbanizacyjnym towarzyszą istotne zmiany społeczne: kierowcy, zwłaszcza młodsi wiekiem, coraz częściej rezygnują z posiadania samochodu na rzecz usług mobilności na żądanie. We Francji, Niemczech i Wlk.Brytanii w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano spadek liczby osób w wieku 17-29 lat ubiegających się o prawo jazdy. Od 6 lat w Europie spada także sprzedaż samochodów. Mimo że wpływ na taki stan rzeczy ma z pewnością obecna sytuacja gospodarcza, to malejące zainteresowanie zakupem nowego pojazdu przez tzw. pokolenie Y także wpływa znacząco na rosnącą dysproporcję pomiędzy podażą i popytem.

  źródło: Frost&Sullivan