Fotowoltaika jedzie do Brukseli w sprawie ceł

  Przedstawiciele ponad 30 przedsiębiorstw z branży fotowoltaicznej z całej Europy przyjadą 17 lipca do Brukseli, żeby uczestniczyć w wysłuchaniu Komisji Europejskiej organizowanym przez AFASE. Tematem spotkania będą skutki gospodarcze nałożenia ceł na chińskie produkty fotowoltaiczne – poinformowało AFASE.

  Stowarzyszenie na rzecz Przystępnej Energii Słonecznej (AFASE) poinformowało, że podczas jutrzejszego spotkania z Komisją Europejską przedstawiciele firm z branży energetyki słonecznej zakwestionują ustalenia Komisji dotyczące skutków wprowadzenia ceł na import chińskiej fotowoltaiki.

  – Komisja oparła swoje wszystkie ustalenia na danych płynących zaledwie z 7 firm! Tymczasem większość przedsiębiorstw instalatorskich w Unii Europejskiej nie jest w stanie zbilansować kosztów spowodowanych cłami, nawet na obecnym poziomie 11,8 proc.. W przypadku większości przedsiębiorstw z dolnej części łańcucha zyski netto wynoszą znacznie mniej niż 10 proc. Komisja myli się również twierdząc, że instalatorzy systemów fotowoltaicznych będą w stanie łatwo zmienić branżę i rozpocząć działalność gdzie indziej – np. na rynku energetyki wiatrowej. Jesteśmy profesjonalistami, a nasi pracownicy przeszli specjalistyczne szkolenia, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie zwyczajnie zmienić branży z dnia na dzień – powiedział Dennis Gieselaar, dyrektor holenderskiej firmy Oskomera Solar Power Solutions i członek zarządu AFASE, w reakcji na decyzję o nałożeniu ceł tymczasowych podjętą przez Komisję Europejską 5 czerwca br.

  AFASE podaje, że przykładem na to, jakie będą prawdziwe skutki wprowadzenia ceł było zgłoszenie, 9 lipca br., wniosku o upadłość przez niemiecką firmę Gehrlicher Solar AG (GSAG). Firma ta – członek AFASE – była jedną z najdłużej działających w branży energetyki słonecznej. Zarząd firmy winą za upadek przedsiębiorstwa obarczył tymczasowe cła antydumpingowe nałożone przez Komisję Europejską na panele słoneczne z Chin.

  Mając na uwadze to wydarzenie, Thorsten Preugschas, prezes firmy Soventix oraz przewodniczący AFASE powiedział: – Jedziemy do Brukseli, by starać się o zaprzestanie stosowania ceł, które okazują się być tak bardzo szkodliwe w skutkach. Nie tylko niszczą one rynek, ale także powodują utratę wielu zielonych miejsc pracy w całej Europie. Musieliśmy już teraz, po wprowadzeniu obowiązku rejestracji oraz nałożeniu tymczasowych ceł antydumpingowych, zwolnić pracowników z powodu wzrostu cen oraz spadku podaży. Mogę jedynie mieć nadzieję, że przykład firmy Gehrlicher Solar wpłynie na Komisję Europejską oraz, że jutrzejsze wysłuchanie przekona unijnych decydentów, by zaczęli działać zamiast siedzieć z założonymi rękami, kiedy nasza branża chyli się ku upadkowi.

  Na początku tego roku analiza wykonana przez szwajcarski instytut Prognos, a na zlecenie AFASE, pokazała, że nałożenie ceł na jakimkolwiek poziomie automatycznie spowoduje spadek popytu oraz utratę miejsc pracy. Z tej analizy wynikało, że aż 242 tys. miejsc pracy w całej Europie może być zagrożone w ciągu następnych trzech latw przypadku nałożenia ceł w wysokości 60 proc..