Fotowoltaiczny kontrakt ABB

    Koncern ABB podpisał kontrakt o wartości 50 milionów dolarów z firmą Phenix Renewables na dostawę fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy 24 MW do Lacjum, regionu w centralnych Włoszech. Po włączeniu do sieci, elektrownia słoneczna Phenix będzie dostarczać do 35 GWh energii elektrycznej rocznie, nie dopuszczając do emisji ponad 25 000 ton dwutlenku węgla, co stanowi ekwiwalent rocznych emisji generowanych przez ponad 10 000 samochodów w Europie.

    ABB będzie odpowiedzialna za projekt, inżyniering, montaż, prace budowlane i uruchomienie zakładu. Koncepcja ABB modułowego rozwiązania kompleksowego wyposażenia elektrycznego obiektu pozwoli na jego szybką realizację, która zamknie się w ciągu czterech miesięcy.

    Elektrownia 24,2 MW oparta jest na jednoosiowych urządzeniach precyzyjnie śledzących pozycję słońca, tak by ustawić panele fotowoltaiczne w najlepszej pozycji dla wyprodukowania maksymalnej ilości energii. Kluczowe produkty ABB w ramach tego projektu obejmują rozdzielnice niskiego i średniego napięcia, transformatory, kable, system automatyki i sterowania oraz urządzenia ochrony. ABB zbuduje również stację elektroenergetyczną 150 kV wyposażoną w najnowszy system monitoringu i sterowania, który umożliwi niezawodne i efektywne włączenie do sieci energii elektrycznej uzyskanej z paneli słonecznych. Panele fotowoltaiczne dostarczy norweska firma REC (Renewable Energy Corporation) działająca w konsorcjum z ABB.

    "Technologie ABB odgrywają kluczową rolę zarówno w wytwarzaniu jak i włączaniu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych do sieci energetycznych," powiedział Peter Leupp, szef dywizji Systemów Energetyki w Grupie ABB. "Wydajność, niezawodność oraz minimalny wpływ produkcji energii elektrycznej na nasz klimat to kluczowe wytyczne realizacji tego projektu. Energia słoneczna odgrywa ważną rolę w naszym przyszłym portfolio energii pochodzącej z różnorodnych źródeł."

    W 2010 roku, ABB zbudowała 16 elektrowni fotowoltaicznych w samej tylko południowej Europie. Zakres mocy elektrowni wynosi od 1 do 24 MW. Obiekty zlokalizowane są głównie we Włoszech i Hiszpanii, a ich całkowita moc zainstalowana wynosi około 100 MW.