Firmy przemysłowe w Polsce widzą w rozwiązaniach Przemysłu 4.0 sposób ?na zwiększenie efektywności i podniesienie konkurencyjności

Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych postrzegane jest przede wszystkim jako możliwość zwiększenia konkurencyjności, efektywności i elastyczności produkcji, a także niezbędny krok do utrzymania dobrej pozycji na rynku. Aż trzy czwarte polskich firm w niedalekiej przyszłości planuje wprowadzenie co najmniej 3 rozwiązań Przemysłu 4.0, ale dla wielu przedsiębiorstw problem stanowi finansowanie takich inwestycji. Stan cyfryzacji w przemyśle ukazuje nowy raport ?Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych?, opracowany na zlecenie Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu Autodesk.

Jak pokazało badanie, ponad 70% polskich firm przemysłowych zaobserwowało wzrost przychodów w wyniku inwestycji w digitalizację, a blisko co trzeci ankietowany uznał, iż wzrost ten był znaczący. Wśród największych korzyści z wdrożenia rozwiązań z zakresu czwartej rewolucji przemysłowej, najczęściej wymieniano poprawę ogólnej efektywności procesu (88,1%), wydajności pracy (84,2%), a także czasu wprowadzania produktu na rynek (83,1%).

Jednak inwestycja w rozwiązania wymaga kapitału. Aż 44,5% respondentów przyznało, iż brak wystarczających środków finansowych to powód, dla którego ograniczane jest wprowadzanie rozwiązań Przemysłu 4.0 w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych. Zauważalne braki widać również w strukturze zatrudnienia ? 44% respondentów wskazywało na problem braku odpowiednio wykształconych pracowników w firmie.

?Ciekawym wnioskiem płynącym z badania są wskazane przez respondentów bariery w rozwijaniu innowacji. Brak wystarczających środków finansowych oraz ograniczony dostęp do odpowiednio wykształconych pracowników stanowią kluczowe czynniki blokujące cyfryzację przedsiębiorstw przemysłowych. Odpowiadając na te bariery powołaliśmy Inicjatywę Przyszłość Polskiego Przemysłu. W jej ramach wnosimy praktyczne podejście ? chcemy pomagać właścicielom i kadrze zarządzającej polskich firm produkcyjnych i przemysłowych w praktycznym zastosowaniu nowoczesnych procesów i technologii po to, by mogły tworzyć lepsze produkty, zwiększać sprzedaż i generować większe zyski. Wskazujemy również miejsca, skąd można pozyskać finansowanie inwestycji w innowacje, które są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na dzisiejszym rynku przemysłowym.? – mówi dr inż. Radosław Cieślak, Executive Industry Manager w Autodesk.

Istotnym warunkiem rozwoju polskiej gospodarki i jej potencjału innowacyjnego jest nie tylko obecny stan cyfryzacji przedsiębiorstw przemysłowych, ale przede wszystkim plany inwestycyjne w tym obszarze. Do poszerzania możliwości tych przedsiębiorstw potrzebne są zarówno nowoczesne systemy IT, jak i odpowiednio przygotowana kadra pracownicza. Wyniki badania pokazują, iż firmy rozumieją konieczność cyfryzacji. Trzy czwarte polskich przedsiębiorstw w niedalekiej przyszłości planuje wprowadzenie co najmniej 3 rozwiązań z koncepcji Przemysłu 4.0. 36,5% przebadanych przedsiębiorstw zamierza wprowadzić od 6 do 10 innowacyjnych rozwiązań. Wśród tych najpopularniejszych znajduje się: cyfrowy bliźniak (48,1%), Big Data (36,2%), sztuczna inteligencja (35,5%) oraz druk 3D (30,4%).

Znajomość pojęcia jak i rozwiązań z zakresu czwartej rewolucji przemysłowej wśród polskich firm jest zróżnicowana. Wśród tych najbardziej rozpoznawalnych znalazły się automatyzacja linii produkcyjnej czy druk 3D. Znacznie mniejsza część respondentów spotkała się z cyfrowym bliźniakiem (ang. Digital Twin), czy systemem PLM (Product Lifecycle Management), które stanowią obecnie podstawę Przemysłu 4.0.

Blisko 30% przedstawicieli przemysłu, którzy deklarowali, że słyszeli o Przemyśle 4.0 przyznało, że nie rozumie tego pojęcia. Chcąc w pełni czerpać korzyści z automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstwa, konieczne jest bliskie zapoznanie się ze specyfiką idei Przemysłu 4.0. W tym celu Autodesk stworzył inicjatywę Przyszłość Polskiego Przemysłu, która ma na celu wypełnić lukę informacyjną polskich przedsiębiorców i wspomagać wdrożenie technologii cyfrowych w ich firmach, aby wspierać je w budowaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.

Badanie zrealizowane zostało na przełomie maja i kwietnia 2020 roku przez Centrum Badawczo Rozwojowe Biostat na zlecenie Autodesk, wśród przedstawicieli 200 przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze przemysłowym na terenie całej Polski. Zastosowano metody telefonicznej ankietyzacji CATI oraz internetowej ankietyzacji CAWI.

Szczegółowe wyniki raportu dostępne są na stronie: https://www.autodesk.pl/campaigns/raport-cyfryzacja2020


Autodesk