Finał Automation Scholarship


  Laureaci konkursu Automation Scholarship wraz z opiekunami prac i organizatorami (od lewej): Marcin Licznerski, student Politechniki Gdańskiej (III miejsce); Sebastian Giziewski, student Politechniki Gdańskiej (I miejsce); dr inż. Mirosław Włas (Politechnika Gdańska); Makoto Kato, Manager of FACEE, Mitsubishi Electric; dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka, prof. Politechniki Gdańskiej; Piotr Golis, student Akademii Górniczo-Hutniczej; dr inż. Piotr Micek (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz Andrzej Baryłko, prezes MPL Technology
  Podczas gali "Produkt Roku 2008" poznaliśmy lauretów Automation Scholarship – drugiego konkursu Mitsubishi Electric i MPL Technology dla studentów wyższych szkół technicznych w Polsce. Celem Automation Scholarship – podobnie jak rok temu – było znalezienie nowych oraz nowatorskich pomysłów, które wykorzystują sprzęt automatyki Mitsubishi Electric i w realnych zastosowaniach pozwalają uzyskać większą oszczędność energii, większą dokładność i wyższą jakość oraz ulepszone przetwarzanie wyjść. W skład jury wchodzili redaktorzy Control Engineering Polska. Spośród nadesłanych prac wybrali pięć najlepszych, a spośród tej piątki – zwycięzcę generalnego. Najlepsze oceny zebrał Sebastian Giziewski z Politechniki Gdańskiej, który opracował system ?Mobilnej instalacji do fermentacji metanowej odchodów zwierząt hodowlanych ? z uwzględnieniem automatycznego sterowania procesem?.

  Andrzej Baryłko, prezes MPL Technology wraz Makoto Kato, Manager of Factory Automation Central Eastern Europe, Mitsubishi Electric, wręczali nagrody dla studentów w konkursie Automation Scholarship.
  W ocenie jury ?autor bardzo szczegółowo i dogłębnie przedstawił niezbędne do zrealizowania w układzie procesy. Jednocześnie zaproponował odpowiedni sprzęt i urządzenia niezbędne do przeprowadzania kolejnych etapów fermentacji i pozyskania gazu. Dzięki tak dokładnej znajomości procesów, możliwy był precyzyjny dobór elementów sterowania, czujników, paneli operatorskich i elementów wykonawczych. Znakomita większość z nich, zwłaszcza w zakresie układów automatyki i modułów We/Wy, zaczerpnięto z oferty firmy Mitsubishi Electric, co w pełni odpowiadało wymogom konkursowym. Zaproponowany system jest na wskroś praktyczny a dodatkowo mobilny. Spełnia również wymogi dotyczące praktycznych korzyści wynikających z jego ewentualnego wdrożenia? (fragment recenzji dr. inż. Andrzeja Ożadowicza).

  Pracę konkursową Sebastiana Giziewskiego opublikujemy w jednym z tegorocznych wydań.

  Control Engineering Polska było patronem medialnym konkursu Automation Scholarship.