Fiasko prywatyzacji ZEW Niedzica

    Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że w związku z wygaśnięciem przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica, proces prywatyzacji spółki został zamknięty bez rozstrzygnięcia.

    MSP zawarło umowę z Energo-Pro oraz jej spółką zależną Cambert Investments 30 maja 2012 r.

    MSP chciało sprzedać 2.258.379 akcji imiennych ZEW Niedzica, które stanowią 100 proc. jej kapitału zakładowego.

    W skład Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica wchodząElektrownia Niedzica (92 MW), Elektrownia Sromowce Wyżne (2 MW), Elektrownia Łączany (2,5 MW) oraz Elektrownia Smolice (2 MW).