FAiRP integruje polskie środowisko zaangażowane w automatyzację i robotyzację

Jesienią 2021 roku, na mapie organizacji branżowych i związków pojawiło się unikatowe, bo jedyne tego typu w skali Polski, stowarzyszenie, którego trzonem działalności jest wspieranie cyfrowego rozwoju polskiej gospodarki poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych w firmach działających na rodzimym rynku. Forum Automatyki i Robotyki Polskiej to inicjatywa czternastu przedstawicieli polskiego sektora przemysłowego, w tym największych polskich przedsiębiorstw związanych z rynkiem automatyki i robotyki ? integratorów, dostawców rozwiązań i usług oraz producentów maszyn.

Po pierwsze FAIR(P)

Wpisany 30 września 2021 do Krajowego Rejestru Sądowego, Związek Pracodawców pod nazwą Forum Automatyki i Robotyki Polskiej ma przede wszystkim za zadanie wspierać cyfrowy rozwój polskiej gospodarki i wskazywać korzyści, jakie dla rozwoju konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przynoszą rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji. Związek powstał w wyniku dyskusji wokół ulgi na robotyzację, jaka od ok. dwóch lat toczy się wśród przedsiębiorców inwestorów oraz przedsiębiorców dostarczających i wdrażających takie systemy w firmach produkcyjnych. Są oni przekonani, że inwestycja w nowe technologie to krok w przyszłość. Konieczny, by dotrzymać tempa światowym liderom. Tym bardziej, że jak podkreśla Tomasz Haiduk, współzałożyciel oraz prezes Związku, w Polsce mamy doskonale wykształconych inżynierów i twórców rozwiązań, z ogromnym doświadczeniem i o znakomitych kompetencjach. W dobie, gdy globalny łańcuch rozsypał się niemal do zera, gdy nie można bazować na międzynarodowych dostawach, przykładowo komponentów do produkcji, warto skupić się na tym, co jest dostępne w promieniu 150 km od obszaru działania firmy, czy zakładu. I zachęca: jeśli prowadzisz produkcję, zastanów się, czy nie skorzystać z oferty polskich firm. Z pomocą przychodzi Forum Automatyki i Robotyki Polskiej FAiRP, które zrzesza takie firmy, stąd planując inwestycję, warto sięgnąć do jego zasobów. 

Wielostronna współpraca jako fundament rozwoju i gwarant stabilności

Współpraca i wymiana doświadczeń w samym związku odbywa się na poziomie właścicielskim i dyrektorskim. Kluczową kwestią, jaka stoi przed jego członkami to zbudowanie wzajemnego zaufania.  Bez niego trudno podejmować wspólne działania, czy wymieniać się informacjami z rynku. Jestem zwolennikiem współpracy i rozmów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy firmy niepotrzebnie, zbyt intensywnie, czasem zupełnie nie w duchu ?fair?, konkurują ze sobą. Nauczyłem się od innych krajów, gdzie na pewnym poziomie rozwoju i pewnego poziomu skomplikowania projektów, które realizujemy dla przemysłu, tylko szeroka współpraca większej ilości firm i wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala uzyskać efekt, który pozwala uzyskać przewagę całemu naszemu krajowi nad innymi. Po ponad 30 latach uwolnienia rynku, znakomita większość firm uzyskała dojrzałość organizacyjną, mówi Stefan Życzkowski, współzałożyciel i przewodniczący Rady FAiRP-u. A Tomasz Haiduk dodaje, że o ile rynek automatyki i systemów IT dla przemysłu jest stabilny, bo ma wspomnianą 30-letnią historię na polskim rynku, to robotyka jest stosunkowo młoda. Dlatego związek to przestrzeń do współpracy i uczenia się od siebie nawzajem.

Rozwój. Dzięki technologiom i ludziom. Wspierany przez ulgę na robotyzację

Rynek robotyki się rozwija. I będzie rozwijał się jeszcze szybciej. W tym kontekście liczba firm wdrażających robotykę i systemy zrobotyzowane w Polsce jest zdecydowanie za mała w stosunku do potrzeb. Stąd, jak uważa Tomasz Haiduk, za moment, kiedy z pomocą ulgi na robotyzację nastąpi przyśpieszenie inwestycyjne, wydłuży się czas oczekiwania na realizację projektów z uwagi na wypełnione projektami kalendarze firm integratorskich.

Nauka, biznes, administracja wspólnie dla polskiej gospodarki

Łączenie środowisk naukowych, rządowych, samorządowych oraz szeroko rozumianego biznesu i jego otoczenia to kolejny z celów wpisany w statut związku. FAiRP będzie też prowadził działania informacyjne, działalność edukacyjną i naukowo-techniczną Związek będzie również inicjował i włączał się w ważne przedsięwzięcia na rzecz promowania automatyzacji i robotyzacji pracy.

Impuls do działania i ochrona interesów

U podstaw założenia Związku Pracodawców FAiRP-u leży inicjatywa kilku osób fizycznych, którym przyświeca także ochrona interesów polskich firm inżynierskich działających w branży automatyki i robotyki. I jest to kolejny z ważnych z celów statutowych związku. Jacek Przysada, współzałożyciel oraz członek Rady Związku zwraca uwagę, że istotne jest to, aby większe projekty z zakresu automatyki realizowane były siłami polskich firm integratorskich, a nie zagranicznych. I dodaje, że dzięki integracji i współdziałaniu zrzeszonych w FAiRP firm, w grupie możemy się podjąć realizacji większych projektów, dzieląc między spółki zakres przedsięwzięcia. Każda z firm bowiem ma swoją specjalizację czy to w zakresie kompleksowego projektowania i budowy kompletnego wyposażenia fabryk w układy, systemy, produkty automatyki wraz z liniami produkcyjnymi. Wierzę, że przyszłość automatyki i robotyki polskiej i jej rozwój będzie wprost proporcjonalny do zdolności branży do przejęcia łańcucha dostaw kompletnych wyrobów automatyki od firm zagranicznych. 

FAiRP jako gwarant jakości i innowacyjności

Wspieranie działań w duchu fair oraz współpracy w oparciu o zasadę win-win to wartości, na jakie m.in.: stawia FAiRP. Wszystko po to, by budować dobre praktyki inżynierskie i organizacyjne na rynku, promować jakość. Zależy nam, żeby członkami FAIRP były firmy, które doprowadzają projekty do końca, zapewniają mierzalne korzyści pochodzące z automatyzacji procesów. Obserwujemy, że Klientem coraz częściej jest rodzimy przemysł. Są to przedsiębiorcy o ogromnych ambicjach i potencjale, którzy potrzebują partnera a nie podwykonawcy. Partnera, który pomoże dobrać odpowiednie technologie z ekosystemu rozwiązań mechatroniki, sterowania, komunikacji, przemysłowych systemów IT, zapewni ich skuteczną integrację i wdrożenie. Złożoność technologiczna która pojawia się wraz z coraz szerszą adopcją paradygmatu Przemysłu 4.0 bardzo utrudnia podjęcie decyzji klientowi, wymaga więcej czasu i kompetencji,  mówi Marek Gabryś, współzałożyciel i członek Rady Związku. Jakie jest więc rozwiązanie? Wiarygodny partner, który nie ucieknie przy problemach ale weźmie odpowiedzialność za wynik projektu. Tacy właśnie są członkowie FAIRP,  dodaje Marek Gabryś.

16 firm w Związku i dołączają kolejne

Do członków założycieli dołączają kolejne firmy, które chcą aktywnie działać w ramach Związku. Obecnie Forum Automatyki i Robotyki Polskiej zrzesza 16 przedstawicieli polskiego sektora przemysłowego, w tym największe polskie przedsiębiorstwa związane z rynkiem automatyki i robotyki ? integratorów oraz dostawców rozwiązań. Są to:

AIUT

Alnea

ARM Automation Robotics Machines

Askom

ASTOR

Autoproces

Control Proces IT

ILC Automation

Instytut Industry 4.0

Jaromir Turlej Control-Service

Pneumatic Complex

Procobot

ProPoint

PROSTER

Teamtechnik Production Technology

TRASKO Automatyka

O przyjęcie do FAiRP ubiegają się już kolejni chętni. Wniosek dostępny jest TUTAJ.

Kto i na jakich zasadach może dołączyć?*

Członkiem związku może zostać wyłącznie polski przedsiębiorca, w szczególności pracodawca oraz inne podmioty, jak stowarzyszenia, związki i federacje o tożsamych lub zbliżonych celach działalności.

Do FAiRP może także dołączyć producent towarów lub komponentów, wykorzystywanych do tworzenia kompleksowych rozwiązań w obszarach automatyki i robotyki, nabywając status członka korporacyjnego. W szczególnych przypadkach Związek może nadawać tytuł członka honorowego. Marcin Kowol, członek Rady Związku podkreśla, że: zasada jest jedna: stawiamy na Polskę i wspieramy polskich przedsiębiorców. To przeciwwaga dla skonsolidowanych zachodnich firm z branży. Jesteśmy przekonani, że takie wspólne działanie na zasadach win-win, przyniesie korzyści wszystkim firmom, które zdecydują się zostać członkiem FAiRP.

Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa zawarte są w statucie FAiRP.

*źródło: fairp.pl/