Europa może zostać liderem technologii bezprzewodowej

  Komisja Europejska (KE) oraz stowarzyszenie 5G PPP Association zainicjowało prace w ramach partnerstwa prywatno-publicznego na rzecz wdrożenia infrastruktury 5G – piątej generacji łączności bezprzewodowej.

  Nowa inicjatywa skoncentruje się na badaniach dotyczących rozwiązań, struktur, technologii i standardów dla infrastruktury łącznościowej 5G następnej dekady. Założycielami stowarzyszenia są takie firmy jak Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia Solutions and Networks, Orange oraz operator satelitarny SES. Na badania zostaną przeznaczone środki unijne i prywatne.
  Jednym z nielicznych obszarów, w którym Europa skutecznie konkuruje ze Stanami Zjednoczonymi jest telekomunikacja. Wdrożenie do 2020 roku rozwiązań sieci 5G to szansa na potwierdzenie hegemonii kontynentu.

  Czym jest nowa generacja technologii telekomunikacyjnych? – 5G definiujemy jako zestaw technologii radiowego dostępu, które stosowane razem prowadzą do realizacji wizji Networked Society (społeczeństwa w sieci). Dotychczas, kolejne generacje technologii mobilnych były budowane na bazie poprzednich, zwiększając ich wydajność i możliwości. 5G połączy wszystkie odrębne technologie w jedno zunifikowane rozwiązanie i podniesie możliwości całego systemu do poziomu, na którym będziemy mogli sprostać ekstremalnym wymaganiom – komentuje Oliver Kanzi, prezes Ericssona w Polsce.

  Sieć komunikacyjna i środowisko usług w roku 2020 i później będą o wiele bogatsze i bardziej skomplikowane niż obecnie. W następnej dekadzie infrastruktura sieciowa będzie w stanie łączyć ludzi, maszyny oraz informacje w elastyczny i naprawdę mobilny sposób. Przyszłość obejmie połączone czujniki, połączone pojazdy, inteligentne przyrządy pomiarowe orazinteligentne gadżety domowe w sposób znacznie wykraczający poza nasze obecne doświadczenie w łączności za pośrednictwem tabletów i smartfonów.

  Dodatkowo nowe rozwiązania telekomunikacyjne wpłyną na wydajność energetyczną i wprowadzą nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne. Nowoczesne metody łączności pozwolą nie tylko zwiększyć efektywność przesyłu danych, ale także włączyć do globalnej sieci nowe branże i usługi, np. sektor medyczny, pozwalając na takie działania jak diagnozy czy operacje prowadzone z dowolnego miejsca na świecie.