Ethernet: 7 kluczowych wniosków ?z redakcyjnej ankiety

Fot.: portalgda / Visualhunt.com / CC BY-NC-SA

Odpowiedzi respondentów uczestniczących w ankiecie ?Control Engineering ? Badania nad mobilnością, Ethernetem i technologiami bezprzewodowymi? pomogły w sformułowaniu siedmiu kluczowych wniosków, dotyczących technologiiwykorzystywanych w sieciach Ethernet.

1?? Korzyści

Źródło: CFE Media

Zgodnie z odpowiedziami respondentów, podstawową korzyścią ze stosowania technologii Ethernetu jest dostęp do danych. Inne zalety to: łatwość użycia (39%), oszczędności kosztów (27%), lepsze zarządzanie zasobami (23%) oraz zwiększona produktywność (22%).

2?? Znajomość technologii

Jedynie 38% uczestników redakcyjnej ankiety uważa się za ekspertów w dziedzinie Ethernetu. 53% stwierdziło, że wykazują ?pewną znajomość? tej technologii.

3?? Integracja

Operacje lub prace inżynierskie najczęściej związane są z usługami lub integracją technologii Ethernetu w zakładach 40% respondentów. W dalszej kolejności znajdują się: informatyka biznesowa (23% odpowiedzi) i informatyka w produkcji (16%). Pięć na dziesięć osób podało, że ich systemy automatyki i sterowania i/lub oprzyrządowanie są tylko w jakiś sposób zintegrowane z technologiami Ethernetu. 29% wskazało wysoki poziom integracji, zaś jedynie 7% ? całkowity brak integracji.

4?? Bezpieczeństwo danych

45% respondentów jako główne wyzwanie dla zastosowania lub dodatkowego wykorzystania technologii Ethernetu uważa problemy z bezpieczeństwem danych. Podczas wdrażania zabezpieczeń dla technologii Ethernetu 61% ankietowanych przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa IT, 15% trzyma się lokalnych zasad ustalonych w firmie, zaś 8% podejmowanie odpowiednich decyzji zostawia integratorowi systemów.

5?? Podział wydatków

Odpowiadając na pytanie o podział wydatków na sprzęt, oprogramowanie i usługi, 45% badanych przyznało, że skupia się bardziej na sprzęcie i oprogramowaniu niż na usługach, w porównaniu do 59% w ankiecie z roku poprzedniego. 26% respondentów stwierdziło, że w obu kategoriach wydatki są na tym samym poziomie.

6?? Perspektywy na przyszłość

44% ankietowanych przewiduje, że bezpośrednio dzięki Ethernetowi wzrośnie produktywność. 49% oczekuje także wzrostu wydatków na produkty i usługi związane z Ethernetem.

7?? Protokoły

Trzy najczęściej używane w zakładach respondentów protokoły ethernetowe to: EtherNet/IP (69%), TCP/IP i UDP (61%) oraz Modbus TCP (47%).


15 Tyle wynosi przeciętna liczba projektów integracji systemów w ciągu roku, nad którymi pracują inżynierowie ankietowanych firm, lub które są zlecane firmom zewnętrznym (ankieta: Control Engineering ? Badania nad integracją systemów). 

38% podmiotów przemysłowych utrzymuje dane produkcyjne w rozproszeniu ? ze względu na ich bezpieczeństwo; dostęp do nich za pomocą urządzeń mobilnych jest tam zabroniony (ankieta: Control Engineering ? Badania nad integracją informacji).

42% użytkowników końcowych poinformowało o wydawaniu większych kwot na przemysłowy sprzęt bezprzewodowy i jego oprogramowanie niż na usługi bezprzewodowe (ankieta: Control Engineering ? Badania nad mobilnością, Ethernetem i technologiami bezprzewodowymi).


Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor ds. badań w CFE Media.