ESI Group ? CFD-ACE+ w wersji 2008.0

ESI Group zapowiada wprowadzenie na rynek oprogramowania CFD-ACE+ w nowej wersji 2008.0. Wprowadzono do niej techniki tworzenia siatki wielościennej w formie plastra miodu do aplikacji CFDGEOM. Nowa technologia przeznaczona jest do przeprowadzania symulacji złożonych geometrii 3D, takich jak przepływy wewnętrzne, spotykane na przykład w urządzeniach produkcyjnych lub kontrolnych. CFD-ACE+ służy do obliczeń z zakresu dynamiki płynów (ang. computational fluid dynamice, w skrócie CFD) i najbardziej zaawansowanych na rynku interdyscyplinarnych symulacji fizycznych. Umożliwia przeprowadzanie sprzężonych symulacji zjawisk przepływowych, termicznych, chemicznych, biologicznych, elektrycznych i mechanicznych dla bardzo zróżnicowanych zastosowań przemysłowych. Oferuje wiele technik modelowania, a w szczególności: wieloblokowe modelowanie strukturalne, niestrukturalne ogólne modelowanie wielościenne, arbitrary interfaces, a także technikę wynikającego z danych przemieszczania i odkształcania komórek dla najbardziej rozpowszechnionych formatów danych CAD, CAE oraz EDA.

Rysunek obok przedstawia samolot z silnikami turbośmigłowymi, całkowicie zobrazowany w wielościennej siatce w postaci plastra miodu programu CFD-GEOM. Szczegółowe fragmenty pokazują ciśnienie powierzchniowe na silnikach i ślady przepływu przy przepustnicach znajdujących się u podstawy skrzydeł, zgodnie z symulacją przeprowadzoną z zastosowaniem oprogramowania CFD-ACE+.

www.esi-group.com