Epicor – Epicor iScala 2.3 SR2

Epicor Software Corporation wprowadza na rynek nową wersje systemu ERP iScala 2.3 SR2. Wyposażona została w szereg funkcjonalności,które pozwalają przedsiębiorstwom efektywnie walczyć ze skutkami kryzysu, a jednocześnie przygotować się na ożywienie gospodarcze. W iScala 2.3 SR2 największą wagę położono na skalowalność i elastyczność, zadbano również o efektywną analitykę biznesową. Nowa wersja Epicor iScala została wzbogacona o moduły w zakresie kontroli kredytowania i planowania dystrybucji. Zawiera ona ulepszenia takie jak:
Skalowalność biznesowa ? obsługa dużych zbiorów danych pozwala organizacjom planować swój rozwój w kontrolowany sposób, z przewidywalnym zwrotem z inwestycji.
Elastyczność biznesowa ? możliwość szybkiego zmieniania i rekonfigurowania procesów biznesowych pomaga firmom w zachowaniu elastyczności. Narzędzia do integracji pozwalają na łatwe rozszerzanie współpracy w ramach łańcucha dostaw.
Bezpieczeństwo biznesowe ? nieustanne skupienie na ładzie i bezpieczeństwie korporacyjnym pomaga przedsiębiorstwom obniżyć koszty zachowywania zgodności z przepisami. Zapewnia także większy stopień kontroli.
Globalna gotowość biznesowa ? narzędzia, możliwości i usprawnienia, które pomagają organizacjom stosować się do wymagań w ponad 150 krajach, a także rozwijać działalność w skali globalnej i korzystać z międzynarodowych łańcuchów dostaw.
iScala 2.3 SR2 zawiera też nowe moduły, takie jak Credit Control (kontrola kredytowania) i Distribution Planning (planowanie dystrybucji). Dzięki modułowi Credit Control, działy finansowe w przedsiębiorstwach mogą pracować efektywniej, ograniczając ryzyko i kontrolując kredytowanie w skali globalnej. Moduł Distribution Planning pozwala na efektywne zarządzanie procesami logistycznymi  i generowanie oszczędności. Postanowiono także zadbać o ekologię ?  dzięki pracy na tym module firmy ograniczają emisję dwutlenku węgla do atmosfery. www.epicor.pl