Energa Operator na rzecz standardów inteligentnych sieci

  Energa Operator dołączyła do międzynarodowej organizacji PRIME Alliance, skupiającej największych uczestników rynku inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Celem organizacji jest stworzenie globalnego standardu komunikacji urządzeń i rozwoju systemów AMI – PRIME PLC. Jego wypracowanie zaowocuje obniżeniem kosztów wdrożenia inteligentnego opomiarowania.

  Energa Operator w ramach współpracy ze stowarzyszeniem PRIME Alliance zyska możliwość kształtowania rozwiązań stosowanych w zakresie przesyłu danych z systemu zdalnego opomiarowania. W stowarzyszeniu uczestniczą światowi dostawcy energii elektrycznej, producenci urządzeń pomiarowych i modułów komunikacyjnych, przedstawiciele instytucji i firm badawczych oraz dostawcy rozwiązań informatycznych.

  – Stworzenie i wdrożenie wspólnego standardu komunikacyjnego przyniesie obniżenie cen liczników inteligentnych, a także zwiększy poziom niezależności przedsiębiorstw sieciowych od dostawców konkretnych urządzeń i technologii – powiedział Rafał Czyżewski, prezes Energa Operator.

  Spółka współpracuje w tym zakresie również z krajowymi operatorami systemu dystrybucyjnego, w ramach dedykowanego zespołu działającego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

  Stowarzyszenie PRIME Alliance (PoweRline Intelligent Metering Evolution) skupia blisko 40 największych uczestników energetycznego rynku inteligentnych systemów pomiarowych. Celem organizacji jest opracowanie jednolitego standardu komunikacji między urządzeniami pomiarowymi różnych producentów. Zaproponowane przez PRIME rozwiązania mają zapewnić rzeczywistą wymienność urządzeń liczników od różnych producentów, co znacznie ułatwi rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych w całej Europie.PRIME współpracuje z Komisją Europejską, biorąc aktywny udział w tworzeniu stosownych regulacji prawnych.

  Także w styczniu br. Energa Operator przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia EDSO for Smart Grids. Organizacja ta, współpracując z Komisją Europejską, buduje nowe standardy rozwojui zarządzania, jak też uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących inteligentnych sieci dystrybucyjnych.

  – Współpraca Energi Operator z największymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych w Europie przyczyni się do rozwoju technologii Smart Grids w Polsce, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – zapewnia spółka.