Emerson: Smart Wireless 2,4 GHz

Emerson Process Management wprowadził na rynek 2,4 GHz inteligentne rozwiązania bezprzewodowe Smart Wireless. Stanowią one nową propozycję rozwiązań dla zakładów produkcyjnych, oferując większą niezawodność i wydajność operacyjną. Inteligentne 900 MHz rozwiązania Smart Wireless pracują już w Ameryce Północnej.

Dzięki uzyskaniu informacji, które wcześniej nie były dostępne, inteligentne sieci bezprzewodowe Smart Wireless firmy Emerson poszerzają optymalizację zasobów i serwisowanie predykcyjne. Pomagają uniknąć kosztownych, niespodziewanych zaburzeń procesu i przestojów, optymalizować wydajność i czas życia urządzeń produkcyjnych oraz maksymalizować poziom produkcji. Możliwa jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Inteligentne rozwiązania bezprzewodowe Smart Wireless pozszerzają możliwości architektury PlantWeb. Ta pierwsza nadająca się do stosowania w przemyśle samoorganizująca się technologia sieciowa dostarcza wyjątkowo dkoładne informacje nawet od tych urządzeń, które wcześniej były poza zasięgiem fizycznie lub ekonomicznie. Sieci wykorzystujące technologię Emersona są skalowalne i mogą być zbudowane z 5 do 100 000 urządzeń.

Inteligentne rozwiązania bezprzewodowe Smart Wireless firmy Emerson są połączeniem innowacyjnej samoorganizującej się technologii sieci bezprzewodowych i gateways z bezprzewodowymi przetwornikami pomiarowymi firmy Rosemount oraz oprogramowaniem do predyktywnego serwisowania AMS Suite: Intelligent Device Manager. Wszystko to łatwo jest zintegrować z systemami sterowania DeltaV i Ovation lub innymi zainstalowanymi systemami.

Samoorganizujące się sieci umożliwiają funkcjonowanie urządzeń bezprzewodowych jako alternatywnych ścieżek komunikacji. Sieci te zapewniają redundancję, która umożliwia skuteczność komunikacji na poziomie 99% – niełatwe zadanie w ?zagłębiach metalu?, które stanowią dzisiejsze zakłady. Sieci wykorzystujące technologię Emersona są skalowalne i mogą być zbudowane z 5 do 100 000 urządzeń.

Zainstalowanie inteligentnych rozwiązań bezprzewodowych Smart Wireless firmy Emerson nie wymaga skomplikowanych przygotowań ani specjalnych narzędzi. Rozwiązania te zaprojektowane są pod kątem wspierania zgodnie z SP100 aplikacji sterowania i monitorowania klas 1 do 5 w jednej sieci i są skutecznie wykorzystywane przez użytkowników klas 3 do 5. Rozwiązanie SmartPower firmy Emerson zapewnia czas życia baterii od 5 do 15 lat, w zależności od aplikacji.

Stopień bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci Emersona został określony po rozlicznych próbach na obiektach i wielu opiniach wydanych przez niezależnych ekspertów od bezpieczeństwa. Utajnianie, autoryzacja, weryfikacja, przeciwdziałanie zakłóceniom i zastosowanie kluczowych technik zarządzania jest dowodem na odpowiedzialne podejście do problemu bezpieczeństwa sieci.

?Producenci nie lubią niespodzianek w swoich zakładach i chcieliby móc obserwować każde urządzenie, żeby wiedzieć co naprawdę dzieje się w zakładzie.? ? powiedział John Berra, prezes Emerson Process Management. – ?Wcześniej po prostu nie istniał łatwy, niezawodny i ekonomiczny sposób dotarcia do wszystkich urządzeń, które potrzebują monitorowania. Zakończyliśmy trzyletni okres prób na obiektach. Podczas tych prób widzieliśmy, że użytkownicy szybko wykrywali i naprawiali problemy, które w innym wypadku pozostałyby niezauważone.?

Inteligentne rozwiązania bezprzewodowe Smart Wireless firmy Emerson mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu wytwórczego, m.in. w przemyśle rafineryjnym, paliwowym i gazowym, chemicznym, papierniczym, wodnym i ściekowym. W dodatku, technologia ta może być stosowana do zdalnego monitorowania źródeł ropy i gazu, przepompowni i platform wiertniczych.

Globalny program usług Emersona SmartStart i eksperci od rozwiązań bezprzewodowych pomagają użytkownikom osiągnąć wszystkie potencjalne korzyści z inteligentnych rozwiązań bezprzewodowych. Mogą pomóc przy pierwszym rozruchu lub dokonać pełnej oceny stanu sieci w celu zapewnienia dobrej komunikacji i weryfikacji funkcjonalności urządzenia przez wybrane wyjście (Modbus, OPC, Ethernet, itd.).

?Technologia bezprzewodowych pomiarów pomoże użytkownikom obserwować i kontrolować co dzieje się w ich zakładzie? uważa Harry Forbes, analityk w ARC Advisory Group. ?Oprócz ogromnych oszczędności jeśli chodzi o koszt instalacji, wprowadzi ona fundamentalną poprawę procesu i automatyki, która byłaby niemożliwa w przypadku pomiarów tradycyjnych.?

?Wszystko to oznacza, że technologia bezprzewodowa stanowi najbardziej fundamentalne ulepszenie w dziedzinie atomatyzacji procesów na przestrzenidziesięcioleci,? kontynuuje Forbes. ?ARC wierzy, że jest potencjalny rynek na rozwiązania bezprzewodowe zarówno w przypadku nowych, jak i już istniejących aplikacji. Silna pozycja Emersona na rynku zapowiada erę pomiarów bezprzewodowych.?

Emerson współpracuje z dostawcami urządzeń, użytkownikami i stowarzyszeniami, między innymi z grupą roboczą Wireless HART HART Communications Foundation i ISA SP-100 w celu ustalenia standardów sieci bezprzewodowych, które spełniają przemysłowe wymagania dotyczące monitorowania i sterowania. Umożliwi to szerokie wprowadzenie bezprzewodowej technologii sieciowej. Emerson gwarantuje łatwość rozbudowy sieci w celu dostosowania się do standardów przemysłowych, kiedy tylko standardy te zostaną ustalone.

W celu ułatwienia użytkownikom osiągnięcia kolejnego poziomu ulepszeń, Emerson wprowadza zestaw startowy SmartPack. Zestaw składa się z: usług SmartStart; od 5 do 100 bezprzewodowych przetworników przepływu, ciśnienia, poziomu lub temperatury firmy Rosemount; wejścia bezprzewodowego i oprogramowania AMS Intelligent Device Manager umożliwiającego dostęp do informacji diagnostycznych przez wejście bezprzewodowe. Całkowicie zmontowana, skonfigurowana i przetestowana sieć zainstaluje się sama, bez potrzeby udziału użytkownika i wprowadzania ustawień początkowych.

?Cieszymy się, że 2.4 GHz rozwiązania Smart Wireless są dostępne w Europie. 900 MHz rozwiązania Smart Wireless spotkały się z ogromnym zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych.? dodaje Berra. ?Doświadczenie i korzyści uzyskane podczas prób na obiektach wytworzyły zaufanie do i duże zainteresowanie przyłączeniem się do ery technologii bezprzewodowej i uświadomiły nowy poziom funkcjonowania. Bardzo cieszymy się z wprowadzenia technologii do Europy.?

Więcej informacji na temat najnowszych dodatków do portfolio Smart Wireless dostępne jest na www.emersonprocess.com/SmartWireless.

Uniwersytet PlantWeb Emersona dodał dziewiętnaście 15-minutowych kursów, które stanowią praktyczny wstęp do technologii i aplikacji bezprzewodowych dla operatorów, inżynierów i kierownictwa; dostęp pod adresem www.PlantWebUniversity.com

W ciągu najbliższych miesięcy Emerson zamierza ogłosić konkurs projektowania Smart Wireless. Celem konkursu będzie zainspirowanie inżynierów procesowych do wszelkiej kreatywności w celu stworzenia innowacyjnych aplikacji technologii bezprzewodowej. Ich doświadczenia i sugestie będą fundamentem dla przyspieszenia stosowania rozwiązań bezprzewodowych.