EMAG na podbój Paryża

S ystem sterowania i diagnostyki maszyn górniczych MAKS DBC oraz analizator węgla Gamma Natura zaprezentuje Centrum EMAG w Paryżu, podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine” i towarzyszącego im Salonu Wynalazczości.
Mające już ponadstuletnią tradycję targi „Concours Lépine” są jednym z największych wydarzeń wystawienniczych we Francji. Ich organizatorem jest  Stowarzyszenie Wynalazców i Producentów Francuskich. Podczas imprezy prezentowane są nowe wyroby przemysłowe lub ich prototypy z różnych gałęzi przemysłu. Najlepsze rozwiązania jury targów honoruje złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami, poza konkursem przyznawane są również wyróżnienia specjalne – m.in. prezydenta i premiera Republiki Francuskiej i Parlamentu Europejskiego.
Opracowane w Centrum EMAG wynalazki były już wielokrotnie nagradzane na  licznych, krajowych i międzynarodowych salonach i targach wynalazczości. Gamma Natura zdobyła m.in. w ub. roku złoty medal 57. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova”. Maks DBC podczas tej samej imprezy otrzymał medal srebrny.