EM-481

EM-481 zapewnia zbiór danych z podłączonych urządzeń MODBUS, przesyłanie danych do serwera, dostęp do danych (poprzez protokół MODBUS TCP lub za pomocą wiadomości tekstowych SMS), śledzenie zdarzeń i reakcję na zdarzenia (sterowanie przekaźnikiem, zapis wartości do urządzenia MODBUS)

W EM-481 przewidziane są:

? elastyczne możliwości podłączenia (przewodowo lub bezprzewodowo, automatyczny wybór sposobu
komunikacji z serwerem, automatyczne lub ręczne ustawienie dostawcy usług GSM i parametrów komunikacji, nadpisywanie adresu MAC oraz innych ustawień Ethernet);

? zabezpieczenie dostępu (hasło dla trybu konfiguracji, filtr adresu IP do konfiguracji lub do podłączenia do sieci MODBUS, połączenie tylko ze wskazanym serwerem z automatyczną autoryzacją, hasło do sterowania przez SMS);

? różne tryby wymiany poprzez sieć MODBUS (RTU lub ASCII, z kontrolą parzystości (parzystość, nieparzystości lub brak), szeroki zakres prędkości transmisji, ustawiane opóźnienie).

? programowanie zbierania danych, zdarzeń i działań dla każdego zdarzenia (patrz Załącznik ?);

? funkcje serwisowe (zegar czasu rzeczywistego, możliwość aktualizacji firmware).